www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Statut
Regulamin studiów
Uchwały Senatu
Uchwały Rady Uczelni
Zarządzenia Rektora
Komunikaty
Studia:
  - Opłaty
  - Zasady pobierania opłat
  - Programy studiów
  - Wzory dyplomów
Zasady rekrutacji
Regulamin Świadczeń dla studentów

Raporty samooceny

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Untitled Document

Zasady rekrutacji na studia


  • PISMO OKÓLNE 24/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 23.11.2018 r. w sprawie modyfikacji warunków i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie w r. ak. 2019/2020

  • PISMO OKÓLNE 23/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 23.11.2018 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata od 2019/2020 do 2024/2025

  • PISMO OKÓLNE 17/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 31.05.2019 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie w r. ak. 2020/2021


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2019-07-18


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl