www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Statut
Regulamin studiów
Uchwały Senatu
Uchwały Rady Uczelni
Zarządzenia Rektora
Komunikaty
Studia:
  - Opłaty
  - Zasady pobierania opłat
  - Programy studiów
  - Wzory dyplomów
Zasady rekrutacji
Regulamin Świadczeń dla studentów

Raporty samooceny

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Nazwa dok. Opis dokumentu Plik Data wydania Data publi.
ZARZĄDZENIE NR 30/2020w sprawie zmiany terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 oraz zawieszenia naliczania odsetek ustawowych od tych opłat PDF2020-04-012020-04-01
ZARZĄDZENIE NR 29/2020w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcjiPDF2020-03-302020-03-31
ZARZĄDZENIE NR 28/2020w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku aktorstwoPDF2020-03-302020-03-31
ZARZĄDZENIE NR 27/2020w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta PWSZ w Nysie w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 PDF2020-03-242020-03-24
ZARZĄDZENIE NR 26/2020w sprawie ograniczenia funkcjonowania PWSZ w Nysie w okresie od 26.03.2020 r. do 10.04.2020 r. PDF2020-03-242020-03-24
ZARZĄDZENIE NR 25/2020w sprawie wzorów ankiet absolwentów PWSZ w NysiePDF2020-03-202020-03-20
ZARZĄDZENIE NR 24/2020w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników PWSZ w Nysie w okresie od 18.03.2020 r. do 25.03.2020 r.PDF2020-03-172020-03-17
ZARZĄDZENIE NR 23/2020w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 PDF2020-03-112020-03-11
ZARZĄDZENIE NR 22/2020w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne; stawek: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypenPDF2020-03-042020-03-04
ZARZĄDZENIE NR 21/2020w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja w PWSZ w NysiePDF2020-03-022020-03-03
ZARZĄDZENIE NR 20/2020w sprawie powołania koordynatorów przy realizacji zadań w Ścieżce I Zintegrowanych Programów UczelniPDF2020-03-022020-03-03
ZARZĄDZENIE NR 19/2020w sprawie powołania rady programowej na kierunku bezpieczeństwoPDF2020-03-022020-03-03
ZARZĄDZENIE NR 18/2020Załącznik do Zarządzenia nr 18/2020 - Procedura Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym w PWSZ w NysiePDF2020-02-282020-03-02
ZARZĄDZENIE NR 18/2020w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem wewnętrznym w PWSZ w NysiePDF2020-02-282020-03-02
ZARZĄDZENIE NR 17/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 10/2020 i ZP 11/2020 PDF2020-02-212020-02-21
ZARZĄDZENIE NR 16/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 7/2020, ZP 8/2020 i ZP 9/2020 PDF2020-02-212020-02-21
ZARZĄDZENIE NR 15/2020Załączniki do Zarządzenia nr 15/2020PDF2020-02-172020-02-18
ZARZĄDZENIE NR 15/2020w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, członkom Rady Uczelni niebędącymi pracownikami i osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych z tytułu podróży służbowych oraz zasadPDF2020-02-172020-02-18
ZARZĄDZENIE 14/2020Regulamin Samorządu Studenckiego PWSZ w Nysie PDF2020-02-172020-02-18
ZARZĄDZENIE NR 14/2020w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego PWSZ w NysiePDF2020-02-172020-02-18
ZARZĄDZENIE NR 13/2020w sprawie zmiany składu zespołu wprowadzającego dane o Uczelni do systemu POL-onPDF2020-02-102020-02-10
ZARZĄDZENIE NR 12/2020w sprawie 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ w NysiePDF2020-02-102020-02-10
ZARZĄDZENIE NR 11/2020w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna w PWSZ w NysiePDF2020-02-102020-02-10
ZARZĄDZENIE NR 10/2020w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku aktorstwo w PWSZ w Nysie PDF2020-02-102020-02-10
ZARZĄDZENIE NR 9/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 6/2020PDF2020-02-052020-02-05
ZARZĄDZENIE NR 8/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 3/2020PDF2020-02-042020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 7/2020w sprawie powołania kierownika Zakładu Medycyny RatunkowejPDF2020-01-312020-01-31
ZARZĄDZENIE NR 6/2020w sprawie utworzenia Zakładu Medycyny RatunkowejPDF2020-01-312020-01-31
ZARZĄDZENIE NR 5/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 5/2020PDF2020-01-312020-01-31
ZARZĄDZENIE NR 4/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 4/2020PDF2020-01-232020-01-23
ZARZĄDZENIE NR 3/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 1/2020 i ZP 2/2020PDF2020-01-232020-01-23
ZARZĄDZENIE NR 2/2020w sprawie powołania Komisji StypendialnejPDF2020-01-232020-01-23
ZARZĄDZENIE NR 1/2020w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Pracowników na wyjazdy w ramach Programu ERASMUS+ KA-107 oraz KA-103PDF2020-01-162020-01-16
ZARZĄDZENIE NR 130/2019w sprawie szczegółowych zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu, w tym ich odpisówPDF2019-12-242019-12-24
ZARZĄDZENIE NR 129/2019zmieniające Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 09.01.2017 r. w zakresie Załącznika nr 7PDF2019-12-202019-12-20
ZARZĄDZENIE NR 128/2019w sprawie polityki antykorupcyjnej w PWSZ w NysiePDF2019-12-202019-12-20
ZARZĄDZENIE NR 127/2019w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości w PWSZ w NysiePDF2019-12-202019-12-20
ZARZĄDZENIE NR 126/2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 55/2019PDF2019-12-122019-12-12
ZARZĄDZENIE NR 125/2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowań ZP 53/2019 i ZP 54/2019PDF2019-12-052019-12-05
ZARZĄDZENIE NR 124/2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 52/2019PDF2019-12-052019-12-05
ZARZĄDZENIE NR 123/2019w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca w Domu Studenta i pokojach gościnnychPDF2019-12-042019-12-04


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2019-11-29


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl