www.bip.gov.pl

Organizacja
Kierownictwo
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Statut
Regulamin studiów
Uchwały Senatu
Zarządzenia Rektora
Komunikaty
Studia:
  - Opłaty
  - Zasady pobierania opłat
  - Programy studiów
  - Wzory dyplomów
Zasady rekrutacji
Regulamin Świadczeń dla studentów

Raporty samooceny

Redakcja
Deklaracja dostępności
Informacja w polskim języku migowym (PJM)
Tekst łatwy do czytania (ETR)

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Nazwa dok. Opis dokumentu Plik Data wydania Data publi.
ZARZĄDZENIE NR 82/2021w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 16/2021PDF2021-10-202021-10-20
ZARZĄDZENIE NR 81/2021w sprawie powołania Kierownika Zakładu Zarządzania BezpieczeństwemPDF2021-10-192021-10-19
ZARZĄDZENIE NR 80/2021w sprawie powołania Kierownika Zakładu Grup DyspozycyjnychPDF2021-10-192021-10-19
ZARZĄDZENIE NR 79/2021w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 15/2021PDF2021-10-182021-10-18
ZARZĄDZENIE NR 78/2021w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 14/2021PDF2021-10-142021-10-14
ZARZĄDZENIE NR 77/2021w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. kontaktów z władzami samorządowymi i szkołami średnimi Czech i SłowacjiPDF2021-09-302021-09-30
ZARZĄDZENIE NR 76/2021w sprawie trybu dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich za okres od r. ak. 2016/2017 do r. ak. 2019/2020PDF2021-09-272021-09-27
ZARZĄDZENIE NR 75/2021w sprawie wprowadzenia "Polityki zatrudniania nauczycieli akademickich w PWSZ w Nysie"PDF2021-09-272021-09-27
ZARZĄDZENIE NR 74/2021w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie w semestrze zimowym r. ak. 2021/2022PDF2021-09-172021-09-17
ZARZĄDZENIE NR 73/2021w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 13/2021PDF2021-09-162021-09-17
ZARZĄDZENIE NR 72/2021w sprawie zasad zlecania zajęć dydaktycznych oraz sporządzania protokołów zaliczeń i egzaminów oraz kart okresowych osiągnięć studenta w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2021/2022PDF2021-09-072021-09-07
ZARZĄDZENIE NR 71/2021w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca w Domu Studenta i pokojach gościnnychPDF2021-09-032021-09-03
ZARZĄDZENIE NR 70/2021w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań: nr DSO 07/08/2021 i nr DSO 08/08/2021PDF2021-08-312021-08-31
ZARZĄDZENIE NR 69/2021w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 12/2021PDF2021-08-232021-08-23
ZARZĄDZENIE NR 68/2021w sprawie powołania Komisji ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich do przeprowadzenia oceny za okres od r. ak. 2016/2017 do r. ak. 2019/2020PDF2021-08-192021-08-19
ZARZĄDZENIE NR 67/2021w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. współpracy ze szkołami ponadpodstawowymiPDF2021-08-172021-08-17
ZARZĄDZENIE NR 66/2021w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach drugiego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa oraz na studiach pierwszego stopnia na kierunku administracja dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności w r. ak. 2021/2022PDF2021-08-062021-08-06
ZARZĄDZENIE NR 65/2021w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja w r. ak. 2021/2022PDF2021-08-062021-08-06
ZARZĄDZENIE NR 64/2021w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja oraz drugiego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa w r. ak. 2021/2022PDF2021-08-062021-08-06
ZARZĄDZENIE NR 63/2021w sprawie zasad zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku obcym z obcokrajowcami odbywającymi część studiów w PWSZ w NysiePDF2021-07-262021-07-26
ZARZĄDZENIE NR 62/2021w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 11/2021PDF2021-07-192021-07-19
ZARZĄDZENIE NR 61/2021w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań: nr DSO 05/07/2021 i nr DSO 06/07/2021PDF2021-07-192021-07-19
ZARZĄDZENIE NR 60/2021w sprawie zasad wydawania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w PWSZ w NysiePDF2021-07-192021-07-19
ZARZĄDZENIE NR 59/2021w sprawie skontrum księgozbioru Biblioteki PDF2021-07-052021-07-05
ZARZĄDZENIE NR 58/2021w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 10/2021PDF2021-06-302021-06-30
ZARZĄDZENIE NR 57/2021w sprawie ustalenia godzin pracy PDF2021-06-282021-06-30
ZARZĄDZENIE NR 56/2021w sprawie powołania zespołu powypadkowegoPDF2021-06-282021-06-28
ZARZĄDZENIE NR 55/2021w sprawie organizacji r. ak. 2021/2022PDF2021-06-252021-06-25
ZARZĄDZENIE NR 54/2021w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 9/2021PDF2021-06-172021-06-17
ZARZĄDZENIE NR 53/2021w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 04/06/2021PDF2021-06-102021-06-10
ZARZĄDZENIE NR 52/2021w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 03/05/2021PDF2021-06-092021-06-09
ZARZĄDZENIE NR 51/2021w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 8/2021PDF2021-06-072021-06-07
ZARZĄDZENIE NR 50/2021w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wyróżnień PWSZ w Nysie dla Absolwentów i Dobroczyńców Uczelni pn. Nyska Nike"PDF2021-06-022021-06-02
ZARZĄDZENIE NR 49/2021w sprawie wprowadzenia "Kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli akademickich w PWSZ w Nysie"PDF2021-06-022021-06-02
ZARZĄDZENIE NR 48/2021w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów dla studentów PWSZ w Nysie rozpoczynających studia w r. ak. 2021/2022PDF2021-05-312021-05-31
ZARZĄDZENIE NR 47/2021w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności w r. ak. 2021/2022PDF2021-05-312021-05-31
ZARZĄDZENIE NR 46/2021w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach niestacjonarnych w r. ak. 2021/2022PDF2021-05-312021-05-31
ZARZĄDZENIE NR 45/2021w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach stacjonarnych w r. ak. 2021/2022PDF2021-05-312021-05-31
ZARZĄDZENIE NR 44/2021w sprawie ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w r. ak. 2021/2022PDF2021-05-252021-05-25
ZARZĄDZENIE NR 43/2021w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 7/2021PDF2021-05-252021-05-25
ZARZĄDZENIE NR 42/2021w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 6/2021PDF2021-05-112021-05-11
ZARZĄDZENIE NR 41/2021w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 69/2016 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 01.09.2016 r.PDF2021-05-072021-05-07
ZARZĄDZENIE NR 40/2021w sprawie zmiany organizacji r. ak. 2020/2021PDF2021-05-072021-05-07
ZARZĄDZENIE NR 39/2021w sprawie zasad zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku obcym z obcokrajowcami odbywającymi część studiów w PWSZ w NysiePDF2021-05-072021-05-07
ZARZĄDZENIE NR 38/2021w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania koncepcji architektonicznej budynku dydaktycznego Wydziału Nauk Technicznych przy ul. OtmuchowskiejPDF2021-05-072021-05-07
ZARZĄDZENIE NR 37/2021w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 02/05/2021PDF2021-05-062021-05-06
ZARZĄDZENIE NR 36/2021w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się w PWSZ w Nysie na kierunkach: filologia, finanse i rachunkowość, informatyka oraz jazz i muzyka estradowa w procesie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 PDF2021-04-232021-04-23
ZARZĄDZENIE NR 35/2021w sprawie wykazu kierunków, na których w procesie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 może zostać przeprowadzona procedura potwierdzania efektów uczenia się oraz terminów, w których należy składać wnioski o przeprowadzenie procedury PDF2021-04-232021-04-23
ZARZĄDZENIE NR 34/2021w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 5/2021PDF2021-04-212021-04-21
ZARZĄDZENIE NR 33/2021w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 4/2021PDF2021-04-212021-04-21
ZARZĄDZENIE NR 32/2021zmieniające Zarządzenie Nr 6/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 02.02.2021 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 PDF2021-04-092021-04-09
ZARZĄDZENIE NR 31/2021w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 3/2021PDF2021-03-302021-03-30
ZARZĄDZENIE NR 30/2021w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku jazz i muzyka estradowaPDF2021-03-292021-03-29
ZARZĄDZENIE NR 29/2021w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracjaPDF2021-03-292021-03-29
ZARZĄDZENIE NR 28/2021zmieniające Zarządzenie Nr 14/2021 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 15.02.2021 r. w sprawie organizacji pracy jednostek administracji Uczelni PDF2021-03-262021-03-26
ZARZĄDZENIE NR 27/2021w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 19/2021 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 26.02.2020 r. w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ w Nysie PDF2021-03-262021-03-26
ZARZĄDZENIE NR 26/2021zmieniające Zarządzenie Nr 6/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 02.02.2021 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 PDF2021-03-252021-03-25
ZARZĄDZENIE NR 25/2021w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 2/2021 PDF2021-03-192021-03-19
ZARZĄDZENIE NR 24/2021w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w PWSZ w Nysie PDF2021-03-192021-03-19
ZARZĄDZENIE NR 23/2021w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne; stawek: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rPDF2021-03-112021-03-11
ZARZĄDZENIE NR 22/2021w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania wniosków w sprawie realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków własnych UczelniPDF2021-03-102021-03-10
ZARZĄDZENIE NR 21/2021w sprawie powołania Kierownika Zakładu Symulacji MedycznejPDF2021-03-102021-03-10
ZARZĄDZENIE NR 20/2021w sprawie utworzenia Zakładu Symulacji MedycznejPDF2021-03-102021-03-10
ZARZĄDZENIE NR 19/2021w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ w NysiePDF2021-02-262021-02-26
ZARZĄDZENIE NR 18/2021zmieniające Zarządzenie Nr 14/2021 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 15.02.2021 r. w sprawie organizacji pracy jednostek administracji UczelniPDF2021-02-242021-02-24
ZARZĄDZENIE NR 17/2021w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł"PDF2021-02-192021-02-19
ZARZĄDZENIE NR 16/2021w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 1/2021PDF2021-02-192021-02-19
ZARZĄDZENIE NR 15/2021w sprawie zmiany składu zespołu wprowadzającego dane o Uczelni do systemu POL-on PDF2021-02-152021-02-15
ZARZĄDZENIE NR 14/2021w sprawie organizacji pracy jednostek administracji uczelniPDF2021-02-152021-02-15
ZARZĄDZENIE NR 13/2021w sprawie modyfikacji Regulaminu pracy komisji przetargowejPDF2021-02-122021-02-12
ZARZĄDZENIE NR 12/2021w sprawie ustalenia terminarza przekazywania dokumentacji archiwalnej do Archiwum PWSZ w NysiePDF2021-02-102021-02-10
ZARZĄDZENIE NR 11/2021w sprawie ustalenia zasad organizacji zajęć praktycznych studentów kierunku pielęgniarstwo w oddziałach szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w NysiePDF2021-02-102021-02-10
ZARZĄDZENIE NR 10/2021w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 01/01/2021PDF2021-02-082021-02-08
ZARZĄDZENIE NR 9/2021w sprawie symboli jednostek organizacyjnych PWSZ w NysiePDF2021-02-022021-02-04
ZARZĄDZENIE NR 8/2021w sprawie powołania Dyrektora Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w NysiePDF2021-02-022021-02-04
ZARZĄDZENIE NR 7/2021w sprawie utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w NysiePDF2021-02-022021-02-04
ZARZĄDZENIE NR 6/2021w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie w sem. letnim r. ak. 2020/2021PDF2021-02-022021-02-02
ZARZĄDZENIE NR 5/2021w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego PWSZ w NysiePDF2021-02-022021-02-02
ZARZĄDZENIE NR 4/2021w sprawie zasad postępowania w sytuacjach konfliktowych związanych ze sprawdzaniem i oceną efektów uczenia się oraz sposobów zapobiegania i reagowania na zachowania nieetyczne i niezgodne z prawemPDF2021-01-142021-01-14
ZARZĄDZENIE NR 3/2021w sprawie wprowadzenia "Procedury przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w PWSZ w Nysie"PDF2021-01-132021-01-13
ZARZĄDZENIE NR 2/2021w sprawie powołania rady programowej na kierunku finanse i rachunkowośćPDF2021-01-122021-01-12
ZARZĄDZENIE NR 1/2021zmieniające Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 09.01.2017 r. w zakresie Załącznika nr 7PDF2021-01-072021-01-07
ZARZĄDZENIE NR 165/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 88/2020 - ZP 91/2020PDF2020-12-312020-12-31
ZARZĄDZENIE NR 164/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 87/2020PDF2020-12-302020-12-30
ZARZĄDZENIE NR 163/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 86/2020PDF2020-12-302020-12-30
ZARZĄDZENIE NR 162/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 83/2020 - ZP 85/2020PDF2020-12-222020-12-22
ZARZĄDZENIE NR 161/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 80/2020 - ZP 82/2020PDF2020-12-182020-12-18
ZARZĄDZENIE NR 160/2020w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich w PWSZ w Nysie na kadencję 2021-2024PDF2020-12-182020-12-18
ZARZĄDZENIE NR 159/2020w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów w PWSZ w Nysie na kadencję 2021-2024PDF2020-12-182020-12-18
ZARZĄDZENIE NR 158/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 78/2020 i ZP 79/2020PDF2020-12-162020-12-16
ZARZĄDZENIE NR 157/2020w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania nr DSO 02/12/2020PDF2020-12-142020-12-14
ZARZĄDZENIE NR 156/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 77/2020PDF2020-12-112020-12-11
ZARZĄDZENIE NR 155/2020powołania rady programowej na kierunku dietetykaPDF2020-12-072020-12-07
ZARZĄDZENIE NR 154/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 76/2020PDF2020-11-302020-11-30
ZARZĄDZENIE NR 153/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 75/2020PDF2020-11-272020-11-27
ZARZĄDZENIE NR 152/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 74/2020PDF2020-11-272020-11-27
ZARZĄDZENIE NR 151/2020w sprawie powołania Rady Bibliotecznej PWSZ w Nysie na kadencję 2020-2024PDF2020-11-262020-11-26
ZARZĄDZENIE NR 150/2020w sprawie udostępniania raportów z prac naukowo-badawczych realizowanych przez PWSZ w Nysie we współpracy z innymi podmiotamiPDF2020-11-232020-11-23
ZARZĄDZENIE NR 149/2020w sprawie wprowadzenia procedury antyplagiatowej weryfikacji prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich w PWSZ w NysiePDF2020-11-232020-11-23
ZARZĄDZENIE NR 148/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 73/2020 PDF2020-11-232020-11-23
ZARZĄDZENIE NR 147/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 72/2020PDF2020-11-202020-11-20
ZARZĄDZENIE NR 146/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 71/2020PDF2020-11-172020-11-17
ZARZĄDZENIE NR 145/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 70/2020PDF2020-11-172020-11-17
ZARZĄDZENIE NR 144/2020w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta,uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne; stawek: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rePDF2020-11-122020-11-12
ZARZĄDZENIE NR 143/2020w sprawie powołania rady programowej na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcjiPDF2020-11-102020-11-10
ZARZĄDZENIE NR 142/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 68/2020 i ZP 69/2020PDF2020-11-042020-11-04
ZARZĄDZENIE NR 141/2020w sprawie organizacji pracy jednostek administracji uczelniPDF2020-11-022020-11-02
ZARZĄDZENIE NR 140/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 67/2020 PDF2020-10-282020-10-28
ZARZĄDZENIE NR 139/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 62/2020PDF2020-10-222020-10-23
ZARZĄDZENIE NR 138/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 61/2020PDF2020-10-212020-10-21
ZARZĄDZENIE NR 137/2020w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie w semestrze zimowym r. ak. 2020/2021PDF2020-10-192020-10-19
ZARZĄDZENIE NR 136/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 60/2020 PDF2020-10-152020-10-15
ZARZĄDZENIE NR 135/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 59/2020PDF2020-10-142020-10-14
ZARZĄDZENIE NR 134/2020w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty instytucji obsługującej pracownicze plany kapitałowePDF2020-10-062020-10-06
ZARZĄDZENIE NR 133/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 54/2020PDF2020-10-052020-10-05
ZARZĄDZENIE NR 132/2020w sprawie tekstu jednolitego "Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w Nysie" PDF2020-10-052020-10-05
ZARZĄDZENIE NR 131/2020w sprawie zmiany składu koordynatorów przy realizacji zadań w Ścieżce I Zintegrowanych Programów Uczelni (w ramach POWER Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych) PDF2020-10-012020-10-01
ZARZĄDZENIE NR 130/2020w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie świadczeń dla studentów PWSZ w Nysie"PDF2020-09-302020-09-30
ZARZĄDZENIE NR 129/2020w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. kontaktów z władzami samorządowymi i szkołami średnimi Czech i SłowacjiPDF2020-09-302020-09-30
ZARZĄDZENIE NR 128/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 53/2020PDF2020-09-302020-09-30
ZARZĄDZENIE NR 127/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 49/2020 - ZP 52/2020PDF2020-09-302020-09-30
ZARZĄDZENIE NR 126/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 48/2020PDF2020-09-252020-09-25
ZARZĄDZENIE NR 125/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 39/2020 - ZP 47/2020PDF2020-09-252020-09-25
ZARZĄDZENIE NR 124/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 38/2020PDF2020-09-222020-09-22
ZARZĄDZENIE NR 123/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 29/2020 - ZP 37/2020PDF2020-09-182020-09-18
ZARZĄDZENIE NR 122/2020w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie w semestrze zimowym r. ak. 2020/2021PDF2020-09-172020-09-17
ZARZĄDZENIE NR 121/2020w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii COVID-19PDF2020-09-162020-09-16
ZARZĄDZENIE NR 120/2020w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. sportu na kadencję 2020-2024PDF2020-09-152020-09-15
ZARZĄDZENIE NR 119/2020zmieniające Zarządzenie Nr 41/2020 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności PWSZ w NysiePDF2020-09-072020-09-07
ZARZĄDZENIE NR 118/2020w sprawie zmiany składu zespołu wprowadzającego dane o Uczelni do systemu POL-onPDF2020-09-042020-09-07
ZARZĄDZENIE NR 117/2020w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca w Domu Studenta i pokojach gościnnychPDF2020-09-042020-09-04
ZARZĄDZENIE NR 116/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 28/2020PDF2020-09-042020-09-04
ZARZĄDZENIE NR 115/2020w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji StypendialnejPDF2020-09-042020-09-04
ZARZĄDZENIE NR 114/2020w sprawie zmiany składu Komisji StypendialnejPDF2020-09-042020-09-04
ZARZĄDZENIE NR 113/2020w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku na kadencję 2020-2024PDF2020-09-032020-09-03
ZARZĄDZENIE NR 112/2020w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. systemów zarządzania na kadencję 2020-2024PDF2020-09-032020-09-03
ZARZĄDZENIE NR 111/2020w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. informacji niejawnych i obronności na kadencję 2020-2024PDF2020-09-032020-09-03
ZARZĄDZENIE NR 110/2020w sprawie powołania Dyrektora Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie na kadencję 2020-2024PDF2020-09-032020-09-03
ZARZĄDZENIE NR 109/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 27/2020PDF2020-09-032020-09-03
ZARZĄDZENIE NR 108/2020w sprawie zasad zlecania zajęć dydaktycznych oraz sporządzania protokołów zaliczeń i egzaminów oraz kart okresowych osiągnięć studenta w PWSZ w Nysie w r. ak. 2020/2021PDF2020-09-022020-09-02
ZARZĄDZENIE NR 107/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 26/2020PDF2020-09-022020-09-02
ZARZĄDZENIE NR 106/2020w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w PWSZ w Nysie za rok 2020PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 105/2020w sprawie powołania Kierownika Zakładu Estetyki, Filozofii i Sztuki w ArchitekturzePDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 104/2020w sprawie powołania Kierownika Zakładu Medycyny RatunkowejPDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 103/2020w sprawie powołania Kierownika Zakładu Zarządzania BezpieczeństwemPDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 102/2020w sprawie powołania Kierownika Zakładu Grup DyspozycyjnychPDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 101/2020w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Neofilologii na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 100/2020w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Neofilologii na kadencję 2020-2024 PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 99/2020w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej na kadencję 2020-2024 PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 98/2020w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej na kadencję 2020-2024 PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 97/2020w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 96/2020w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 95/2020w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 94/2020w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 93/2020w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 92/2020w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 91/2020w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 90/2020w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 89/2020w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 88/2020w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Jazzu na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 87/2020w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 86/2020w sprawie powołania Dziekana Wydziału Neofilologii na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 85/2020w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 84/2020w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 83/2020w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Medycznych na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 82/2020w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 81/2020w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 80/2020w sprawie powołania Dziekana Wydziału Jazzu na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 79/2020w sprawie powołania Prorektora ds. nauki i rozwoju na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 78/2020w sprawie powołania Prorektora ds. studenckich i dydaktyki na kadencję 2020-2024PDF2020-09-012020-09-01
ZARZĄDZENIE NR 77/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 24/2020PDF2020-08-052020-08-05
ZARZĄDZENIE NR 76/2020zmieniające Zarządzenie Nr 32/2020 Rektora PWSZ w Nysie w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w PWSZ w NysiePDF2020-08-032020-08-03
ZARZĄDZENIE NR 75/2020w sprawie symboli jednostek organizacyjnych PWSZ w NysiePDF2020-07-282020-07-30
ZARZĄDZENIE NR 74/2020w sprawie zmian w "Regulaminie organizacyjnym PWSZ w Nysie"PDF2020-07-282020-07-30
ZARZĄDZENIE NR 73/2020w sprawie powołania Dyrektora Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju w PWSZ w NysiePDF2020-07-282020-07-30
ZARZĄDZENIE NR 72/2020w sprawie utworzenia Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju w PWSZ w NysiePDF2020-07-282020-07-30
ZARZĄDZENIE NR 71/2020w sprawie szczegółowego regulaminu prac komisji konkursowych przy zatrudnieniu nauczycieli akademickich w PWSZ w NysiePDF2020-07-212020-07-21
ZARZĄDZENIE NR 70/2020zmieniające Zarządzenie Nr 75/2019 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku obcym z obcokrajowcami odbywającymi część studiów w PWSZ w NysiePDF2020-07-202020-07-20
ZARZĄDZENIE NR 69/2020w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miana "Wyróżniającego się absolwenta PWSZ w Nysie"PDF2020-07-152020-07-15
ZARZĄDZENIE NR 68/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 23/2020PDF2020-07-062020-07-06
ZARZĄDZENIE NR 67/2020w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowychPDF2020-07-032020-07-03
ZARZĄDZENIE NR 66/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego PDF2020-06-302020-06-30
ZARZĄDZENIE NR 65/2020w sprawie ustalenia godzin pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie letnimPDF2020-06-302020-06-30
ZARZĄDZENIE NR 64/2020w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności w r. ak. 2020/2021PDF2020-06-252020-06-25
ZARZĄDZENIE NR 63/2020w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w r. ak. 2020/2021PDF2020-06-252020-06-25
ZARZĄDZENIE NR 62/2020w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w r. ak. 2020/2021PDF2020-06-252020-06-25
ZARZĄDZENIE NR 61/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 22/2020PDF2020-06-252020-06-25
ZARZĄDZENIE NR 60/2020w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji projektu "Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie"PDF2020-06-252020-06-25
ZARZĄDZENIE NR 59/2020w sprawie zmiany składu Komisji ds. Nagród i Odznaczeń PDF2020-06-222020-06-22
ZARZĄDZENIE NR 58/2020w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów PWSZ w NysiePDF2020-06-192020-06-19
ZARZĄDZENIE NR 57/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 21/2020 PDF2020-06-172020-06-19
ZARZĄDZENIE NR 56/2020zmieniające Zarządzenie Nr 41/2020 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności PWSZ w NysiePDF2020-06-102020-06-10
ZARZĄDZENIE NR 55/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowań ZP 17/2020 - ZP 20/2020PDF2020-06-082020-06-08
ZARZĄDZENIE NR 54/2020w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19PDF2020-06-052020-06-05
ZARZĄDZENIE NR 53/2020zmieniające Zarządzenie Nr 21/2020 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 02.03.2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja w PWSZ w Nysie PDF2020-06-022020-06-02
ZARZĄDZENIE NR 52/2020w sprawie ustalenia terminarza przekazywania dokumentacji archiwalnej do Archiwum PWSZ w NysiePDF2020-06-012020-06-01
ZARZĄDZENIE NR 51/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowań ZP 15/2020 i ZP 16/2020PDF2020-05-282020-05-28
ZARZĄDZENIE NR 50/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 14/2020PDF2020-05-262020-05-26
ZARZĄDZENIE NR 49/2020w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów dla studentów PWSZ w Nysie rozpoczynających studia w r. ak. 2020/2021PDF2020-05-262020-05-26
ZARZĄDZENIE NR 48/2020w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności w r. ak. 2020/2021PDF2020-05-262020-05-26
ZARZĄDZENIE NR 47/2020w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach niestacjonarnych w r. ak. 2020/2021PDF2020-05-262020-05-26
ZARZĄDZENIE NR 46/2020w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie na studiach stacjonarnych w r. ak. 2020/2021PDF2020-05-262020-05-26
ZARZĄDZENIE NR 45/2020w sprawie ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w r. ak. 2020/2021PDF2020-05-262020-05-26
ZARZĄDZENIE NR 44/2020w sprawie powołania przedstawiciela Samorządu Studenckiego do zespołu zadaniowego ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii COVID-19 PDF2020-05-262020-05-26
ZARZĄDZENIE NR 43/2020w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii COVID-19PDF2020-05-252020-05-25
ZARZĄDZENIE NR 42/2020w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020PDF2020-05-252020-05-25
ZARZĄDZENIE NR 41/2020w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności PWSZ w NysiePDF2020-05-222020-05-22
ZARZĄDZENIE NR 40/2020w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020PDF2020-05-222020-05-22
ZARZĄDZENIE NR 39/2020w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu „Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie” PDF2020-05-202020-05-20
ZARZĄDZENIE NR 38/2020w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu "Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie"PDF2020-05-122020-05-12
ZARZĄDZENIE NR 37/2020w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się w PWSZ w Nysie na kierunkach: filologia, finanse i rachunkowość, informatyka oraz jazz i muzyka estradowa w procesie rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 PDF2020-04-302020-04-30
ZARZĄDZENIE NR 36/2020w sprawie wykazu kierunków, na których w procesie rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 może zostać przeprowadzona procedura potwierdzania efektów uczenia się oraz terminów, w których należy składać wnioski o przeprowadzenie procedury PDF2020-04-302020-04-30
ZARZĄDZENIE NR 35/2020zmieniające Zarządzenie Nr 31/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 10.04.2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności PWSZ w Nysie PDF2020-04-252020-04-25
ZARZĄDZENIE NR 34/2020w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 33/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych, w tym zasad weryfikacji zakładanych efektów uczenia się z wykorPDF2020-04-232020-04-23
ZARZĄDZENIE NR 33/2020w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych, w tym zasad weryfikacji zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćPDF2020-04-222020-04-22
ZARZĄDZENIE NR 32/2020w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w PWSZ w NysiePDF2020-04-222020-04-22
ZARZĄDZENIE NR 31/2020w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności PWSZ w NysiePDF2020-04-102020-04-10
ZARZĄDZENIE NR 30/2020w sprawie zmiany terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ w Nysie w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 oraz zawieszenia naliczania odsetek ustawowych od tych opłat PDF2020-04-012020-04-01
ZARZĄDZENIE NR 29/2020w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcjiPDF2020-03-302020-03-31
ZARZĄDZENIE NR 28/2020w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku aktorstwoPDF2020-03-302020-03-31
ZARZĄDZENIE NR 27/2020w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta PWSZ w Nysie w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 PDF2020-03-242020-03-24
ZARZĄDZENIE NR 26/2020w sprawie ograniczenia funkcjonowania PWSZ w Nysie w okresie od 26.03.2020 r. do 10.04.2020 r. PDF2020-03-242020-03-24
ZARZĄDZENIE NR 25/2020w sprawie wzorów ankiet absolwentów PWSZ w NysiePDF2020-03-202020-03-20
ZARZĄDZENIE NR 24/2020w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników PWSZ w Nysie w okresie od 18.03.2020 r. do 25.03.2020 r.PDF2020-03-172020-03-17
ZARZĄDZENIE NR 23/2020w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 PDF2020-03-112020-03-11
ZARZĄDZENIE NR 22/2020w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne; stawek: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypenPDF2020-03-042020-03-04
ZARZĄDZENIE NR 21/2020w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja w PWSZ w NysiePDF2020-03-022020-03-03
ZARZĄDZENIE NR 20/2020w sprawie powołania koordynatorów przy realizacji zadań w Ścieżce I Zintegrowanych Programów UczelniPDF2020-03-022020-03-03
ZARZĄDZENIE NR 19/2020w sprawie powołania rady programowej na kierunku bezpieczeństwoPDF2020-03-022020-03-03
ZARZĄDZENIE NR 18/2020Załącznik do Zarządzenia nr 18/2020 - Procedura Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym w PWSZ w NysiePDF2020-02-282020-03-02
ZARZĄDZENIE NR 18/2020w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem wewnętrznym w PWSZ w NysiePDF2020-02-282020-03-02
ZARZĄDZENIE NR 17/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 10/2020 i ZP 11/2020 PDF2020-02-212020-02-21
ZARZĄDZENIE NR 16/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 7/2020, ZP 8/2020 i ZP 9/2020 PDF2020-02-212020-02-21
ZARZĄDZENIE NR 15/2020Załączniki do Zarządzenia nr 15/2020PDF2020-02-172020-02-18
ZARZĄDZENIE NR 15/2020w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, członkom Rady Uczelni niebędącymi pracownikami i osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych z tytułu podróży służbowych oraz zasadPDF2020-02-172020-02-18
ZARZĄDZENIE 14/2020Regulamin Samorządu Studenckiego PWSZ w Nysie PDF2020-02-172020-02-18
ZARZĄDZENIE NR 14/2020w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego PWSZ w NysiePDF2020-02-172020-02-18
ZARZĄDZENIE NR 13/2020w sprawie zmiany składu zespołu wprowadzającego dane o Uczelni do systemu POL-onPDF2020-02-102020-02-10
ZARZĄDZENIE NR 12/2020w sprawie 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ w NysiePDF2020-02-102020-02-10
ZARZĄDZENIE NR 11/2020w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna w PWSZ w NysiePDF2020-02-102020-02-10
ZARZĄDZENIE NR 10/2020w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku aktorstwo w PWSZ w Nysie PDF2020-02-102020-02-10
ZARZĄDZENIE NR 9/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 6/2020PDF2020-02-052020-02-05
ZARZĄDZENIE NR 8/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 3/2020PDF2020-02-042020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 7/2020w sprawie powołania kierownika Zakładu Medycyny RatunkowejPDF2020-01-312020-01-31
ZARZĄDZENIE NR 6/2020w sprawie utworzenia Zakładu Medycyny RatunkowejPDF2020-01-312020-01-31
ZARZĄDZENIE NR 5/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 5/2020PDF2020-01-312020-01-31
ZARZĄDZENIE NR 4/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 4/2020PDF2020-01-232020-01-23
ZARZĄDZENIE NR 3/2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 1/2020 i ZP 2/2020PDF2020-01-232020-01-23
ZARZĄDZENIE NR 2/2020w sprawie powołania Komisji StypendialnejPDF2020-01-232020-01-23
ZARZĄDZENIE NR 1/2020w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Pracowników na wyjazdy w ramach Programu ERASMUS+ KA-107 oraz KA-103PDF2020-01-162020-01-16
ZARZĄDZENIE NR 130/2019w sprawie szczegółowych zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu, w tym ich odpisówPDF2019-12-242019-12-24
ZARZĄDZENIE NR 129/2019zmieniające Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 09.01.2017 r. w zakresie Załącznika nr 7PDF2019-12-202019-12-20
ZARZĄDZENIE NR 128/2019w sprawie polityki antykorupcyjnej w PWSZ w NysiePDF2019-12-202019-12-20
ZARZĄDZENIE NR 127/2019w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości w PWSZ w NysiePDF2019-12-202019-12-20
ZARZĄDZENIE NR 126/2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 55/2019PDF2019-12-122019-12-12
ZARZĄDZENIE NR 125/2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowań ZP 53/2019 i ZP 54/2019PDF2019-12-052019-12-05
ZARZĄDZENIE NR 124/2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania ZP 52/2019PDF2019-12-052019-12-05
ZARZĄDZENIE NR 123/2019w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca w Domu Studenta i pokojach gościnnychPDF2019-12-042019-12-04


Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2019-11-29


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl