www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Regulamin studiów
Statut
Opłaty
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne
Programy studiów
Raporty samooceny
Regulaminy
Zasady rekrutacji na studia

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.
Untitled Document

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne


  • PISMO OKÓLNE 31/2016 - Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz warunki zwalniania z tych opłat
  • PISMO OKÓLNE 32/2016 - Zasady pobierania opłat za odbywanie przez cudzoziemców studiów oraz warunki zwalniania z tych opłat
Opłaty za usługi edukacyjne
Opublikował : Łukasz Wąsik
Przygotował : Przemysław Malinowski
Data modyfikacji : 2018-08-17


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl