www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Konwent

Akty Prawne
Regulamin
Statut
Op│aty za powtarzanie zajŕŠ
Zasady pobierania op│at za us│ugi edukacyjne

Redakcja

Og│oszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMËWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.


.: STATUT :.
PAĐSTWOWEJ WY»SZEJ SZKOúY ZAWODOWEJ W NYSIE

Pismo Okˇlne 7/2017 w sprawie uchwalenia zmian w Statutcie .pdf

Pismo Okˇlne 35/2016 w sprawie Statutu .pdf

STATUT Pa˝stwowej Wy┐szej Szko│y Zawodowej w Nysie .pdf

Za│acznik nr 1 do Statutu PWSZ w Nysie .pdf

Za│acznik nr 2 do Statutu PWSZ w Nysie .pdf

Za│▒cznik nr 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY INDYWIDUALNEJ REKTORA PWSZ w NYSIE .pdfOpublikowa│ : Jaros│aw Chomi˝ski
Przygotowa│ : Przemys│aw Malinowski
Data modyfikacji : 2017-04-03


Pa˝stwowa Wy┐sza Szko│a Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl