www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Konwent

Akty Prawne
Regulamin
Statut
Op│aty za us│ugi edukacyjne
Zasady pobierania op│at za us│ugi edukacyjne
Programy studiˇw

Redakcja

Og│oszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMËWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.


.: STATUT :.
PAĐSTWOWEJ WY»SZEJ SZKOúY ZAWODOWEJ W NYSIE

STATUT Pa˝stwowej Wy┐szej Szko│y Zawodowej w Nysie .pdfOpublikowa│ : Jaros│aw Chomi˝ski
Przygotowa│ : Przemys│aw Malinowski
Data modyfikacji : 2017-11-02


Pa˝stwowa Wy┐sza Szko│a Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl