www.bip.gov.pl

Organizacja
Władze
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Statut
Regulamin studiów
Uchwały Senatu
Uchwały Rady Uczelni
Zarządzenia Rektora
Komunikaty
Studia:
  - Opłaty
  - Zasady pobierania opłat
  - Programy studiów
  - Wzory dyplomów
Zasady rekrutacji
Regulamin Świadczeń dla studentów

Raporty samooceny

Redakcja

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska dydaktyczne
Konkursy na stanowiska niedydaktyczne

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.

.: REDAKCJA BIP :.

Opieka techniczna:

mgr inż. Jarosław Chomiński
48 - 300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7
Tel. (077) 448 47 13

mgr inż. Adam Dudek
48 - 300 Nysa, ul. Marcinkowskiego 6-8, pok.08
Tel. (077) 409 05 66

inż. Łukasz Wąsik
48 - 300 Nysa, ul. Chodowieckiego 4, pok. 106
Tel. (077) 409 11 51


Opieka merytoryczna:

dr inż. Przemysław Malinowski
48 - 300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7
Tel. (077) 448 47 03


Redakcja BIP
Opublikował : Adam Dudek
Przygotował : Adam Dudek
Data modyfikacji : 2009-03-09


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl