Bezpieczeństwo społeczne

Język angielski

Język czeski

Język niemiecki

Kryminologia i kryminalistyka

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Ochrona osób, obiektów i obszarów

Ochrona przeciwpożarowa

Prawa człowieka i etyka zawodowa służb publicznych

Prawo administracyjne

Wychowanie fizyczne

Zwalczanie terroryzmu