Bazy danych i zarządzanie informacją

Bezpieczeństwo komunikacji publicznej i transportu

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni

Język angielski

Język czeski

Język niemiecki

Makroekonomia i mikroekonomia

Ochrona przed skażeniami

Postępowanie administracyjne

System ratowniczo-gaśniczy

Wiktymologia

Wychowanie fizyczne

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Zwalczanie przestępczości