Bazy danych i zarzšdzanie informacjš

Bezpieczeństwo komunikacji publicznej i transportu

Bezpieczeństwo społeczno¶ci lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni

Język angielski

Język czeski

Język niemiecki

Makroekonomia i mikroekonomia

Ochrona przed skażeniami

Postępowanie administracyjne

System ratowniczo-ga¶niczy

Wiktymologia

Wychowanie fizyczne

Zarzšdzanie w sytuacjach kryzysowych

Zwalczanie przestępczo¶ci