Fizyka

Grafika inżynierska, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Matematyka, statystyka, badania operacyjne

Mikroekonomia, makroekonomia

Nauki o materialach

Prawo gospodarcze

Projektowanie inżynierskie

Zarządzanie produkcją i usługami