Język programowania -

Operacyjne sterowanie produkcją

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

Zarządzanie personelem - Wykład

Zintegrowane systemy zarządzania -