adres: ul. Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa
   tel. (0 77) 4091685

Strona archiwalna - zapraszamy na stronę Instytutu Architektury i specjalność Konserwacja i ochrona zabytków

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz.U. 2006 nr 121 poz. 838) studia na kierunku konserwcja i restauracja dzieł sztuki prowadzone są wyłącznie jako jednolite studia magisterskie. W związku z powyższym, od roku akademickiego 2006/2007 nie jest prowadzona rekrutacja na studia licencjackie na specjalność renowacja zabytków rzemiosła artystycznego i detalu architektonicznego w ramach kierunku konserwcja i restauracja dzieł sztuki.

 DYDAKTYKA
studia licencjackie na specjalności renowacja zabytków rzemiosła artystycznego i detalu architektonicznego

 OPIEKUNOWIE STUDIÓW
  • studia stacjonarne i niestacjonarne, rok II - mgr Marek Babś
  • studia stacjonarne i niestacjonarne, rok III - mgr Jolanta Dudała
  • studia stacjonarne i niestacjonarne, rok IV - mgr Renata Szelwach
 PROGRAM STUDIÓW
 RENOWACJA ZABYTKÓW RZEMIOSŁA ARTSTYCZNEGO I DETALU ARCHITEKTONICZNEGO

 PRACOWNICY
pokój
telefon
konsultacje
e-mail
  Dyrektor:
dr Małgorzata Korpała

9G (077) 4091685 poniedziałek (t.z.) godz. 8.45-10.25
z-ca dyrektora:
mgr Renata Szelwach
9G (077) 4091685
poniedziałek (t.z.) godz. 12.00-13.30
PROFESOROWIE:
prof. dr hab. Józef Flik 11G (077) 4091687    
dr hab. Marian Molenda, prof. PWSZ w Nysie 11G (077) 4091687
wtorek (t.z.) godz. 11.20-12.50
prof. dr. Ingo Sandner 11G (077) 4091687    
ASYSTENCI:
mgr Marek Babś 9G (077) 4091685 środa (t.z.) godz. 17.05-18.45
mgr Jolanta Dudała 9G (077) 4091687
wtorek (t.z.) godz. 15.25-17.05
mgr Dorota Kowalik -Kociszewska
10GA (077) 4091688 poniedziałek (t.z.) godz. 16.20-17.50
mgr Mariusz Zając 10GA (077) 4091688 piątek (t.z.) godz. 8.45-10.25
mgr Piotr Wanat 10GA (077) 4091688  
   
 

[ uczelnia ]  [ studia ]  [ instytuty ]  [ REKRUTACJA ]  [ aktualności ]

webmaster@pwsz.nysa.pl