Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji
REKRUTACJA na studia

REKRUTACJA na studia:  77 4474849  (informacje szczegółowe)
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

SEKRETARIAT
  mgr Ewa Malska
ul. Armii Krajowej 7
pok. 20
tel. 77 448 47 00
fax 77 435 29 89

REKTORAT


Budynek R

ul. Armii Krajowej 7
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail
REKTOR
  dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie
18 77 448 47 03

Biuro Rektora
  mgr Joanna Rogowska

19 77 448 47 02
77 435 28 78
fax 435 29 89
KANCLERZ
  mgr Zbigniew Szlempo
21 77 448 47 04
Sekretariat
  mgr Ewa Malska
20 77 448 47 00
PROREKTOR ds. nauki i rozwoju
  dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie
112b 77 448 47 63
PROREKTOR ds. studenckich i dydaktyki
  dr inż. Mariusz Kołosowski
112a 77 448 47 62
Sekretariat Prorektorów
  mgr Wioletta Skubel
112 77 448 47 61
fax 448 47 69
Dział Gospodarczo-Techniczny
  II zastępca kanclerza: mgr inż. Lesław Wierdak
08 77 448 47 11
Dział Gospodarczo-Techniczny
  mgr Grzegorz Rzucidło
  Sławomir Szyndler
  mgr inż. Ireneusz Miszczak
15 77 448 47 12
77 448 47 14
77 448 47 15


Biuro Obsługi Informatycznej - sekcja techniczna
  koordynator: mgr inż. Michał Malski
  mgr inż. Jarosław Chomiński
  inż. Piotr Kiestra
16 77 448 47 80
77 448 47 88
77 448 47 81
77 448 47 82
Dział Spraw Osobowych
  kierownik: inż. Stanisława Wierdak
  mgr Agnieszka Rzucidło
  mgr Dominika Jędrasiak
07 77 448 47 40

KWESTOR
  I zastępca kanclerza: inż. Teresa Łazowska
02 77 448 47 21
Kwestura - płace
  Barbara Bilińska
  mgr Aneta Wizimirska
03 77 448 47 22
77 448 47 23
Kwestura - księgowość
  Beata Kaczmarczyk
  mgr Sylwia Kramarska
  mgr Monika Kendik
  inż. Beata Burdzy
04 77 448 47 25
77 448 47 27
77 448 47 26
77 448 47 24

Biuro Promocji
  dr Agata Krycia-Chomińska

20 77 448 47 05
Portiernia   77 448 47 71  

GMACH GŁÓWNY


Budynek A

ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail
REKRUTACJA na studia
  składanie podań, informacja
210 77 4474849

Dział Kontaktów Zewnętrznych
(BWM, CBEKZ, EuroIndia)
  kierownik: mgr Anna Opałka
  Uczelniany koordynator programu ERASMUS+

111 77 4090862
fax 77 4091159
Punkt EuroIndia przy PWSZ w Nysie
109 77 4090862
Biuro Współpracy Międzynarodowej
  mgr Dagmara Bojda
  mgr Elżbieta Boruch
111 77 4090856
Biuro Współpracy Międzynarodowej
  mgr Ewelina Hajduk
109 77 4091172
Biuro Obsługi Informatycznej
  inż. Łukasz Wąsik
106 77 4091151
Oficyna Wydawnicza
  mgr Ewa Bernat
4 77 4091170
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych
  mgr Anna Willman
  Małgorzata Dzikowicz
213
77 4090866
77 4090865
Dział Kształcenia
  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Szota
205 77 4091162
Sekretariat Instytutów
  mgr Alina Krzewska

211
77 4091155
fax. 77 4091161


Dziekanat nr 1

Bezpieczeństwo wewnętrzne
    mgr Monika Gąsior [ II rok ]
    mgr inż. Małgorzata Szostak [ I i III rok ]

208
207

77 4091163
77 4090852

Filologia
    Agnieszka Surmińska
205 77 4091175
Finanse i rachunkowość
    Agnieszka Surmińska
205 77 4091175
Informatyka
    mgr Monika Gąsior
208 77 4091163
Jazz i muzyka estradowa
    mgr Barbara Obara
206 77 4091176
Zarządzanie i inżynieria produkcji
    mgr Barbara Obara
206 77 4091176
Samorząd Studencki
  przewodniczący: Dominika Michna
113 77 4091177

Biblioteka http://biblioteka.pwsz.nysa.pl
Dyrektor
    mgr Bogumiła Wojciechowska-Marek
305 77 4090863
Biblioteczne Centrum Obsługi
    mgr Renata Kitowska
    mgr Joanna Sroczyk
301 77 4091169
Pracownie Biblioteczne
    inż. Krzysztof Balcerek
    mgr Monika Kloryga
305 77 4091168
77 4091166

Portiernia 7 77 4091178  

COLLEGIUM MEDICUM


Budynek D

ul. Ujejskiego 12
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail

Dział Kształcenia
   z-ca Kierownika: mgr Monika Śliwa

119 77 4355951

Sekretariat Instytutów
   Małgorzata Rektor

3 77 4091660
fax 77 4355244

Dziekanat nr 2
Dietetyka
    mgr inż. Beata Wilk

122

77 4355955
Kosmetologia
    mgr inż. Beata Wilk

122

77 4355955
Pielęgniarstwo
    mgr Urszula Mizia [mgr, pomost]
    mgr Monika Śliwa [lic]

119

77 4355952
77 4355951
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
    mgr Urszula Mizia

119

77 4355952
Ratownictwo medyczne
    mgr Ewa Góral
121 77 4355953
Kancelaria tajna
  dr Tadeusz Iwanek
  77 4091653
Portiernia 1 77 4091665  

COLLEGIUM PHILOLOGICUM


Budynek E, F

ul. Armii Krajowej 19, 21
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail
Sekretariat Instytutów
  mgr Iwona Podpora
5 77 4091670
Portiernia
77 4091679  

COLLEGIUM ARTIUM


Budynek G

ul. Obrońców Tobruku 5
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail
Sekretariat Instytutów
  mgr Anna Filipek
11 77 4091680

Dziekanat nr 2
Architektura i Urbanistyka
    mgr Anna Filipek
11 tel./fax. 77 4091680
Portiernia
77 4091689  

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych
PWSZ w Nysie


Budynek Cul. Obrońców Tobruku 5
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail
Dyrektor RCTWiTI
 dr inż. Piotr Chwastyk
101 77 4090871
RCTWiTI - Sekretariat
 mgr Anna Lisowska
 mgr Ewa Cegieła
101 tel./fax 77 4090870
Biuro Karier
 mgr inż. Bartłomiej Kozak
 mgr Paulina Sołtys
 mgr Renata Kalka-Piegza
103 77 4090872 / 77 4090874
fax 77 4090873
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 mgr inż. Bartłomiej Kozak
104 77 4090874
Biuro Praktyk Zawodowych
 mgr Katarzyna Wąsowicz
105 77 4090876
Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy
 mgr Ilona Demichowicz
105 77 4090876
Pracownia Badań Psychofizycznych 8 77 4090878  
Pracownia Wizualizacji 3 77 4090879  
Pracownia Wirtualizacji G203c 77 4090874  

CENTRUM BADAWCZO-EDUKACYJNE KONSERWACJI ZABYTKÓW DLA OPOLSZCZYZNY PRZY PWSZ W NYSIEul. Obrońców Tobruku 5a
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail
CBEKZ
  Kierownik administracyjny: mgr Anna Opałka
A112 77 4090862

CBEKZ
  inż. Łukasz Gadomski

10 77 4091688

CBEKZ
  dr Katarzyna Stefańczyk

G110 77 4091683

COLLEGIUM CIVITAS


Budynek H

ul. Marcinkowskiego 6-8
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail
Biuro Projektów i Programów
  mgr Anna Wójtowicz
  mgr Kamila Krzesaj
1 77 4090568
Portiernia 2 77 4090563  

HALA SPORTOWA AZS


Budynek X

ul. Głuchołaska 12
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail
Sekretariat
  mgr Marzena Dobruk
104 tel/fax 77 4090680

Dział Gospodarczo-Techniczny
  Zbigniew Jankowski

102 77 4090681

HALA SPORTOWA PWSZ


Budynek O

ul. Otmuchowska 74
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail
Portiernia 2 77 5444150  

DOM STUDENTA


Budynek DS

ul. Kościuszki 2
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail
Kierownik DS
  inż. Marek Skiba
  77 4331305

Recepcja

  77 4331305
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK