KontaktAktualnościO InstytuciePracownicySylwetki i dorobekPlany zajęć

Instytut Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Sylwetka Absolwenta

Kierunek - Jazz i Muzyka Estradowa – INSTRUMENTALNO-WOKALNY

Absolwent kierunku jest przygotowany do samodzielnej pracy twórczej w dziedzinie muzyki jazzowej i estradowej. Absolwent posiada kwalifikacje artysty- muzyka. Nabyta wiedza praktyczna i teoretyczna przygotowała absolwenta do wykonywania zawodu muzyka oraz prowadzenia zespołów w zakresie muzyki jazzowej i pokrewnej. W związku z tym posiada on przygotowanie do pracy estradowej z odpowiednimi umiejętnościami wykonawczymi w zakresie instrumentalnym lub wokalnym, indywidualnej pracy twórczej w zakresie kompozycji i aranżacji z możliwością dalszego rozwoju swoich zdolności kreowania, swobodnego posługiwania się różnymi technikami w procesie tworzenia na rozmaite zespoły, wykorzystania w pracy technik komputerowych; kierowania zespołami z umiejętnością prowadzenia procesu budowania różnych form oraz upowszechniania muzyki w placówkach kulturalno- oświatowych.

Specjalność - Edukacja w jazzie i muzyce estradowej

Absolwent kierunku jest przygotowany do samodzielnej pracy w szeroko pojętej dziedzinie muzyki jazzowej estradowej. Absolwent specjalności Edukacja muzyczna w jazzie i muzyce estradowej jest wykwalifikowanym muzykiem – nauczycielem, posiadającym umiejętności w zakresie edukacji i animacji muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jazzu oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych z zespołami instrumentalnymi, wokalnymi i wokalno – instrumentalnymi, w szkolnictwie ogólnokształcącym a także amatorskim ruchu artystycznym . Jest odpowiednio przygotowany do prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach.

Specjalność - Realizacja dźwięku

Absolwent kierunku jest przygotowany do samodzielnej pracy w szeroko pojętej dziedzinie muzyki jazzowej estradowej. Absolwent posiada kwalifikacje realizatora dźwięku. Nabyta wiedza praktyczna i teoretyczna przygotowała absolwenta do wykonywania zawodu realizatora oraz prowadzenia wszelkiego rodzaju działań akustycznych związanych z dźwiękiem, w zakresie muzyki jazzowej, estradowej pokrewnej. W związku z tym, posiada on przygotowanie do: pracy estradowej związanej z nagłaśnianiem imprez masowych.
Posiada odpowiednie umiejętności pracy w studiu nagrań, studiach antenowych i radiowych jako realizator emisyjny. Nabył wiedzę swobodnego posługiwania się różnymi technikami w procesie tworzenia sesji nagraniowych w różnych składach instrumentalnych oraz znajomość wykorzystania w pracy technik komputerowych i programów edycyjnych. Nabył umiejętności poprowadzenia procesu budowania różnych form związanych z twórczością muzyczną w dziedzinie analizy, kształtowania dźwięku, barwy, ekspresji itp. Posiada także potrzebne przygotowanie by prowadzić działalności w dziedzinie upowszechniania muzyki w placówkach kulturalno- oświatowych.

Instytut Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK