KontaktAktualnościO InstytuciePracownicySylwetki i dorobekPlany zajęć

Instytut Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
PRACOWNICY: pokój telefon konsultacje e-mail/www
Dyrektor:
dr hab. Piotr Baron
prof. PWSZ w Nysie
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z zagranicą
H108 wtorek tz godz. 16:20-17:50
Zastępca Dyrektora:
mgr Roman Hudaszek
H8 środa tz godz. 13:00-14:30
PROFESOROWIE:
prof. dr hab. Karol Ferfecki H110 środa tz godz. 17:05-17:50
dr hab. Inga Lewandowska,
prof. PWSZ w Nysie
H15 środa tz godz. 14:40-15:25
środa tz godz. 18:45-19:30
prof. dr hab. Jacek Meira H13 środa tz godz. 15:25-16:10
prof. dr hab. Wojciech Niedziela H9 poniedziałek tz godz. 14:40-16:10
WYKŁADOWCY:
dr Adam Buczek H12 czwartek tz godz. 8:45-9:30
czwartek tz godz. 20:25-21:00
dr Marzena Czajkowska H206   kontakt przez Sekretariat
dr Piotr Furtas H206 piątek tz godz. 18:00-19:30
dr Romualda Ławrowska H108   kontakt przez Sekretariat
dr Dagmara Niedziela H9 piątek tz godz. 17:05-17:50
dr Piotr Schmidt H14 środa tz godz. 10:25-11:10
środa tz godz. 18:00-18:45
dr Marcin Wawrzynowicz H12 wtorek tz godz. 18:00-19:30
INSTRUKTORZY:
mgr Aleksandra Brzeźnicka
- koordynator ECTS
H8 środa tz godz. 11:20-12:05
mgr Daniel Cebula-Orynicz H108   kontakt przez Sekretariat
mgr Andrzej Rękas H108   kontakt przez Sekretariat
mgr Danuta Sendecka H15   poniedziałek tz godz. 7:15-8:00
poniedziałek tz godz. 20:25-21:00
mgr Cezary Wojciechowski
- opiekun praktyk
H105   piątek tz godz. 13:00-14:30
ASYSTENCI:
mgr Jarosław Bothur H14   poniedziałek tz godz. 17:05-17:50
mgr Maciej Prokopowicz H10   wtorek tz godz. 18:00-18:45
środa tz godz. 17:05-17:50
mgr Mariusz Drożdżal
- koordynator ds. współpracy z zagranicą
H8   poniedziałek tz godz. 13:00-13:45
czwartek tz godz. 14:40-15:25

Instytut Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK