KontaktAktualnościO InstytuciePracownicySylwetki i dorobekPlany zajęć

Instytut Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Piotr Baron

Piotr Baron

– dyrygent, nauczyciel akademicki, organista, kompozytor, specjalista w zakresie emisji głosu oraz wystąpień publicznych, publicysta, autor wielu publikacji naukowych, coach i trener, animator życia muzycznego. Jest doktorem habilitowanym sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury a także profesorem nadzwyczajnym PWSZ w Nysie, prowadzi autorską klasę dyrygowania, jest wykładowcą przedmiotów teoretycznych a nade wszystko dyrygentem chóru akademickiego oraz chóru Nysa Gospel Choir, który kilkakrotnie został zaproszony przez TVP do nagrania programu świątecznego z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Jest jednym z założycieli Instytutu Jazzu PWSZ w Nysie. W latach 2008 - 2016 pełnił funkcję jego wicedyrektora. Od 1 października 2017 roku jest Dyrektorem Instytutu Jazzu. Jako jedyny wykładowca Instytutu Jazzu został także zaproszony do współpracy i prowadzenia zajęć dydaktycznych, jako profesor gościnny, w Instytucie Muzyki uczelni partnerskiej w Cottbus w Niemczech, w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz innych uczelniach polskich i zagranicznych. Od 2017 roku jest profesorem gościnnym w Universität der Musik w Wiedniu, gdzie m.in. jest promotorem pracy doktorskiej o systemie edukacji artystycznej.

Jest absolwentem Studium Nauczycielskiego (wychowanie muzyczne) w Wieluniu, Akademii Muzycznej w Poznaniu, Podyplomowego Studium Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Doktorat w zakresie dyrygentury obronił w Akademii Muzycznej w Warszawie (dziś: Uniwersytet Muzyczny w Warszawie), habilitację z dyrygentury, na podstawie unikatowej płyty Józef Elsner Muzyka religijna (z nagraniem m. in. Solemnis Coronationis Missa op. 51 J. Elsnera), obronił w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od 2014 roku jest profesorem nadzwyczajnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Lista dokonań artystycznych prof. Piotra Barona jest bardzo znacząca. Obejmuje ona zarówno działania koncertowe z orkiestrami, wykonania dzieł oratoryjno – kantatowych, współpracę z orkiestrami i chórami w kraju i poza granicami Polski: Niemcy, Czechy, Francja, Korea Płd. i in., ponadto koncerty z chórem akademickim oraz chórem gospel PWSZ w Nysie.

Aktywność koncertowa to wykonanie ponad 1500 utworów chóralnych, wokalno-instrumentalnych i symfonicznych. Wśród wykonanych dzieł na szczególną uwagę zasługują prawykonania i prawykonania po rekonstrukcji dzieł. Są to najczęściej dzieła zapomniane kompozytorów śląskich, takich jak: Józef Elsner, Hugo Ulrich, Bolko Graf von Hochberg, Joseph Ignaz Schnabel, Ignaz Reimann, jak i dzieła współcześnie skomponowane przez kompozytorów takich jak: Ursula Mamlok, Norbert Linke, Witold Szalonek, Ortwin Benningoff, Stefan Sendecki, Levko Kolodub, Janna Kolodub, Alfred Goodman i in.

Od wielu lat prof. Piotr Baron prowadzi intensywne działania artystyczne i naukowe zmierzające do odkrywania dzieł kompozytorów śląskich. Jest twórcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu Kompozytorów Śląskich.

Prowadzi również działalność naukową. Bardzo często występuje na różnego rodzaju konferencjach, prezentując swoje nowe odkrycia, najczęściej w dziedzinie muzyki śląskich kompozytorów.

Prof. Piotr Baron zajmuje się także terapią dźwiękiem. We współpracy z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej, przy współudziale arteterapeutów, lekarzy psychiatrów, psychologów prowadzi badania nad wpływem dźwięku na psychikę człowieka i nad wykorzystaniem dźwięku jako działania wspomagającego w leczeniu nerwic, wypalenia zawodowego i szkolnego, depresji i in. jest promotorem prac doktorskich w tym zakresie. W tym zakresie współpracuje także z Peter Hess Institut w Uenzen (Niemcy) oraz z kolegami z Uniwersytetu w Ratyzbonie.

Prof. Piotr Baron jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz wiceprzewodniczącym Sekcji Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jest promotorem 3 prac doktorskich.

Jest recenzentem w wydawnictwie Impuls oraz recenzentem publikacji naukowej na temat coachingu w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest także cenionym recenzentem publikacji naukowych z zakresu muzyki oraz terapii dźwiękiem.

Prof. Piotr Baron jest założycielem i właścicielem Instytutu Coachingu i Szkoleń – placówki prowadzącej szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Jest autorem ponad 35 publikacji, wśród których są: biogramy do encyklopedii muzycznej Schlesisches Musiklexikon, publikacje dotyczące strategii edukacyjnych dla mniejszości narodowych w Polsce – na zlecenie MSWiA, publikacje dotyczące odkryć, jak np. Szkoła śpiewu Józefa Elsnera, inne publikacje dotyczące postaci Józefa Elsnera jako kompozytora – dotyczące m. in. zagadnienia kerygmatyki w utworach kompozytorów śląskich. Oprócz tego prof. Piotr Baron jest także autorem publikacji dotyczących rozwoju osobistego, szczęścia w pracy, arteterapii, zarządzania placówkami medycznymi.

Najnowszą publikacją prof. Barona jest pierwsza w języka polskim książka (w niedługim czasie ukaże się większa publikacja) Ignaz Reimann (1820 – 1885) wielki syn ziemi radkowskiej. Jest to publikacja o bardzo znanym w Europie Zachodniej kompozytorze muzyki religijnej, który urodził się w Wambierzycach i na Ziemi Radkowskiej spędził całe swoje życie.

Prof. Piotr Baron jest także autorem wielu felietonów, opublikowanych m. in. w Medical Maestro.

Prof. Piotr Baron jest także kompozytorem. Skomponował kilka utworów organowych (wydanych w Stenscher Musikverlag w Niemczech), 30 piosenek dla dzieci, 2 msze, oraz jest kompozytorem nowego przeboju dla niemieckiej gwiazdy muzyki popularnej Andrei Rischka.

Piotr Baron jest wykładowcą na wielu kursach dyrygenckich i wokalnych. Jest jurorem wielu Festiwali.

Doświadczenie w zarządzaniu prof. Piotra Barona – to 27 lat sprawowania funkcji dyrektora Społecznej Szkoły Artystycznej w Ozimku, 8 lat sprawowania funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz 25 lat przewodniczenia Towarzystwu Muzycznemu im. J. Elsnera w Ozimku, 3 lata przewodniczenia Fundacji im. Eichendorffa, wraz z zarządzaniem hotelem oraz 11 lat zarządzania kliniką stomatologiczną (której właścicielką jest dr n. med. Anna Maria Kowalska-Baron). Prof. Piotr Baron jest także mediatorem sądowym.

Jest również arteterapeutą i certyfikowanym terapeutą dźwiękiem.

Jest audytorem wewnętrznym oraz wiodącym w zakresie systemu zarządzania jakością ISO 9001, a także audytorem wewnętrznym w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

Piotr Baron jest także członkiem wielu rad naukowych, wśród nich czasopisma Medical Maestro, Rady Naukowej Fundacji im. Eichendorffa i in.

Jest założycielem i prezesem Towarzystwa Muzycznego im. J. Elsnera w Ozimku oraz od 1990 roku dyrektorem autorskiej Społecznej Szkoły Artystycznej i Społecznego Ogniska Muzycznego w Ozimku (wraz z 4 filiami).

Od 1982 roku jest organistą i kantorem w różnych kościołach, ostatnio w kościele św. Sebastiana w Opolu.

Prof. Piotr Baron jest autorem pomysłu „Systemy zarządzania jakością w pracy artystycznej”, w którym to pokazał na ile i w jaki sposób systemy zarządzania jakością (w tym ISO 9001) mogą służyć w zarządzaniu placówkami artystycznymi.

Poza tym prof. Piotr Baron jest autorem programu szkoleniowego 5C Conducting SystemŽ, który zakłada naukę wystąpień publicznych, naukę komunikacji interpersonalnej, rozwój osobisty, sztukę rozwiązywania konfliktów. Prowadzi warsztaty i szkolenia z szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej.


http://piotrbaron.pl

Instytut Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK