KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

PREZENTACJA INSTYTUTU

 

Ogólne informacje

Instytut Neofilologii powstał w 2001 roku. W pierwszym roku działalności kształciliśmy studentów na filologii germańskiej, a w kolejnych latach ofertę dydaktyczną poszerzyliśmy o nowe specjalności: filologia angielska i język angielski biznesu. Instytut posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dzięki czemu ma prawo do prowadzenia wszystkich wyżej wymienionych specjalności na kierunku filologia.

Jednym z celów kształcenia jest ogólne przygotowanie filologiczne, które realizowane jest poprzez przedmioty o charakterze językoznawczym, kulturoznawczym i literaturoznawczym. Absolwent posiada wszechstronną wiedzę w zakresie wybranego języka w mowie i w piśmie. Potrafi swobodnie rozmawiać w języku obcym, czyta i rozumie literaturę specjalistyczną i posługuje się właściwą terminologią. Potrafi w języku obcym napisać dowolne pismo, redagować dokumenty, a także przetłumaczyć ogólny tekst na język polski i obcy.

Zgodnie z misją Uczelni, kształcenie studentów na kierunku filologia odbywa się z uwzględnieniem zasad:

 • nabywania praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu,
 • kształcenia akademickiego przy zachowaniu tradycji wysokiego poziomu,
 • zapewnienia zdobycia wiedzy i umiejętności cenionych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy,
 • przygotowania studentów do kontynuowania studiów na uczelniach akademickich w Polsce i za granicą,
 • prowadzenia kursów i szkoleń w zakresie aktualnych kompetencji niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,
 • upowszechniania i pomnażania osiągnięć nauki i kultury poprzez organizowanie konferencji naukowych i publikację wyników najnowszych badan,
 • działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, m. in. organizację konkursów językowych, warsztatów i wykładów dla uczniów oraz form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Szczegółowy opis aktualnych spotkań znajduje się w zakładce "WYDARZENIA."

Kadra dydaktyczna

W Instytucie zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, wśród której są pracownicy posiadający długoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzonych przedmiotów. Studenci zapytani o poziom kształcenia na filologii w PWSZ odpowiadają, że jest on wysoki dzięki kadrze naukowo-dydaktycznej. Pracownicy Instytutu stale pracują nad swoim dorobkiem, uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach krajowych i międzynarodowych, szkoleniach, seminariach i projektach. Publikują w wydawnictwach i czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Obecna kadra dydaktyczna składa się z 5 profesorów (w tym 3 profesorów tytularnych), 8 doktorów i 1 magistra:

 • prof. zw. dr hab. Wojciech Kunicki
 • prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Piotrowski
 • dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. PWSZ w Nysie
 • dr hab. Jan Zalewski, prof. PWSZ w Nysie
 • dr Alina Bryll
 • dr Alina Dittmann
 • dr Beata Giblak
 • dr Agnieszka Kaczmarek
 • dr Małgorzata Kamińska
 • dr Anna Konieczna
 • dr Iwona Sikora
 • dr Monika Witt
 • mgr Małgorzata Kurpiel

Infrastruktura dydaktyczna

Instytut Neofilologii dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi. Na zajęciach wykorzystuje się sprzęt multimedialny, który poprawia skuteczność procesu kształcenia. Studenci mogą korzystać z biblioteki PWSZ mieszczącej się przy ulicy Chodowieckiego. Biblioteka ta oferuje dostęp do elektronicznych baz czasopism i książek, również poprzez komputery domowe, co znacznie ułatwia studentom naukę i pisanie pracy dyplomowej. Dodatkowo studenci mogą skorzystać ze zbiorów bibliotecznych mieszczących się w budynku Instytutu.

Budynki Instytutu Neofilologii

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK