KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
PRACOWNICY: pokój telefon
konsultacje
e-mail/www
Dyrektor Instytutu Neofilologii:
dr Alina Dittmann
Sylwetka
F202 774340835 26-06, 03-07 godz. 10.00-11.30
Z-ca dyrektora
- specjalność Filologia angielska oraz specjalność Język biznesu angielski:

dr Małgorzata Kamińska
Sylwetka
F204 774340832 poniedziałek 17.06.2019 godz. 15.00-16.30
środa 26.06.2019 godz. 9.00-10.30
sala 204F lub 207F
04 lipca o godz. 9.00-10.30
sala 204F
Z-ca dyrektora
- specjalność Filologia germańska

mgr Małgorzata Kurpiel
Sylwetka
F202 774340835 26-06, 03-07 godz. 10.00-11.30
PROFESOROWIE:
prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski
Sylwetka
F1 774091675 czwartek 8.30-10.30
prof. dr hab. Wojciech Kunicki F302 774091674 26-06, 03-07 godz. 10.00-11.30
prof. dr hab. Julian Maliszewski
Sylwetka
F303
774340831
czwartek, godz. 9:00 - 11:00
pokój 303, budynek F.
dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. PWSZ w Nysie
Sylwetka
F103 774340834 Poniedziałek 24 czerwca godz. 10-11:30
dr hab. Jan Zalewski, prof. PWSZ w Nysie
Sylwetka
F103 774340834 Poniedziałek 24 czerwca godz. 10-11:30
ADIUNKCI:
dr Alina Bryll
Sylwetka
F305 774340833 25-06, 04-07 godz. 10.00-11.30
dr Beata Giblak
Sylwetka
F302 774091674 21-06, 03-07 godz. 10.00-11.30
dr Agnieszka Kaczmarek
Sylwetka
F102 774091676 18 czerwca, 9:00-12:00, 206F, 108F
25 czerwca, 9:00-10:30, 206F, 108F
dr Anna Konieczna
Sylwetka
F102 774091676 19.06.20019 (środa) godz. 9.30-11.00
sala 105F lub 102F
24.06.2019 (poniedziałek) godz. 12.30-14.00
sala 105F lub 102F
5.07.2019 (piątek) godz. 9.30-11.00
sala 105F lub 102F
dr Monika Witt
Sylwetka
F202 774340835 21.06 piątek godz. 8.30-10.00
25.06 wtorek godz. 7.15-8.45
WYKŁADOWCY:
dr Iwona Sikora
Sylwetka
Biogram
F305 774340833 Poniedziałek 11.00—13.00
Egzamin z tlumaczen pisemnych 17.06 godz. 8.30 – 9.30
tłumaczenia ustne godz. 10.00-11.00
dr Pradeep Kumar
Sylwetka
F305 774340833
Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK