KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Konferencja jest współfinansowana ze srodków Fundacji Współpracy Polsko-NiemieckiejZAPROSZENIE

na VI Międzynarodową Konferencję "Wielojęzyczność jako szansa"

 

Termin:

07.06.2015 (niedziela) - przyjazd
11.06.2015 (czwartek) - wyjazd

Miejsce:

Nysa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Instytut Neofilologii

Języki konferencji:

niemiecki i angielski

Zaproszenie na konferencje [ .pdf ]

PROGRAMME OF THE CONFERENCE

Formularz zgloszeniowy:

Cykl konferencji "Wielojęzyczność jako szansa" jest wspólną inicjatywą praktykujących nauczycieli oraz pracowników uczelni wyższych, zaangażowanych we wspieranie wielojęzyczności. Konferencje koncentrują się wokół praktycznych aspektów nauczania języków.
W ramach cyklu odbyły się do tej pory sympozja w Kassel/ Niemcy, Nysie/Polska, Eupen/Belgia, Luksemburgu i Heidelbergu/Niemcy. Informacje dotyczące tych konferencji znajdują się na stronie:
www.mehrsprachigkeit-als-chance.eu

Najbliższe sympozjum zaplanowane na czerwiec 2015 r. odbędzie się ponownie w Nysie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.
Nysa (położona na Górnym Śląsku) to miejsce w którym wielokrotnie przenikały się różnorakie kultury i języki. Miasto ukształtowało się pod wpływem kultury czeskiej, austriackiej, niemieckiej i polskiej i stanowi dzisiaj optymalny punkt wypadowy do obserwacji zajęć w szkołach z nauczaniem języka niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce jak również różnych form nauczania języków obcych we wszystkich typach szkół, do czego uczestnicy konferencji będą mieli okazję.

Różnorodność kulturowa i językowa regionu nyskiego odzwierciedla się w dzisiejszych lokalnych koncepcjach kształcenia nauczycieli języka niemieckiego. Specjalność filologii germańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie poszerzona jest o profil studiów regionalnych, poświęconych językowemu i kulturowemu dziedzictwu regionu. Oferta studiów zawiera również moduł dla przyszłych nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. W województwie opolskim, do którego administracyjnie przynależy powiat nyski, mniejszość niemiecka stanowi jedną trzecią populacji.

Konferencja "Wielojęzyczność jako szansa" poświęcona jest przede wszystkim tematyce:

  • Sytuacja wielojęzyczności w przedszkolu, szkole i na uczelniach wyższych
  • Indywidualizacja w nauczaniu języków
  • Koncepcje kształcenia wspierające wielojęzyczność
  • Jezyk erudycyjny (language of culture and education / Bildungssprache)
  • Dopasowanie czytelnika i tekstu (i problemy adaptacji) w przypadku tekstów niefikcjonalnych (factual texts/Sachtexte)

Organizatorzy:

Austria: Prof. dr Wladimir Wakounig, Alpen-Adria-Universität, Klagenfurt
Belgia: Sandra Kringels, Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (AHS), Eupen
Finlandia: Petra Linderoos, Universität Jyväskylä
Luxemburg: Flore Schank, Institutrice-attachée, Ministere de l’Éducation nationale de l’Enfance et de la Jeunesse
Niemcy: Elisabeth Gessner, Horst Paul Kuhley, Forum Lesen Kassel/ Universität Kassel
Polska: dr Monika Witt, dr Beata Giblak, dr Alina Dittmann, Staatliche Fachhochschule Nysa/Neisse
Schweiz: dr phil. Markus Kübler, Pädagogische Hochschule Schaffhausen

Wszystkich chętnych do udziału w konferencji prosimy o wypełnienie arkusza zgłoszeniowego oraz oraz przesłanie go wraz z abstraktem referatu w języku niemieckim lub angielskim (maks. 150 słów) do dnia 31.10.2014 na adres: monika.witt@pwsz.nysa.pl

Osoby, które zgłosiły referaty, otrzymają do dnia 15.11.2014 odpowiedź, czy referat został zakwalifikowany. Referaty opublikowane zostaną w tomie pokonferencyjnym do końca 2015 r.
Oplata konferencyjna wynosi 200,- PLN. Prosimy o przelew opłaty konferencyjnej do dnia 15.12.2014.
Opłata konferencyjna zawiera:

  • Bankiet wieczorny dnia 08.06.2015
  • Bufety podczas konferencji
  • Kawę podczas przerw konferencyjnych
  • Transport do szkół (obserwacje lekcji podczas konferencji)

Dane do przelewu opłaty konferencyjnej:

Odbiorca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Adres: ul. Armii Krajowej 7, 48-300 NYSA, Polen
Bank: PKO BP SA in Opole
Adres banku: ul. Krakowska 35, PL-45-950 Opole
Numer konta: IBAN PL 5010 20 3714 0000 410 200 12 7415
SWIFT: BPKOPLPW
Tytuł przelewu: "Mehrsprachigkeit als Chance"

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK