KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Program studiów filologii germańskiej w Nysie odpowiada wytyczonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego standardom kształcenia na kierunku filologia. W praktyce oznacza to, że obejmuje on te same treści, jakie zakłada program studiów uniwersyteckich. Jednocześnie program studiów szkół zawodowych zakłada zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych i stałe dostosowywanie go do potrzeb rynku pracy.

Unikatową w skali kraju jest oferta przedmiotów kształcenia regionalnego. Niewątpliwym atutem studiów na filologii germańskiej w Nysie jest wypracowany przez lata program współpracy międzynarodowej, w ramach której studenci mają wiele możliwości doskonalenia umiejętności językowych za granicą. W Nysie możliwość na wyjazd na stypendium w ramach programu Erasmus+ ma każdy student, ponieważ liczba miejsc na partnerskich uczelniach jest adekwatna do liczby studentów.

A oto wybrane elementy oferty, z której korzystają nasi studenci:

 • Semestralne pobyty na uczelniach partnerskich finansowane z programu Erasmus+ (miesięczne stypendium wynosi ok. 300 Euro). Filologia germańska w Nysie współpracuje z następującymi uczelniami partnerskimi w Europie:
 • Pädagogische Hochschule Kärnten Klagenfurt (Austria)
 • Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Eupen (Belgia)
 • Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Niemcy)
 • Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Niemcy)
 • Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Niemcy)
 • Universität Kassel (Niemcy)
 • Silesian University in Opava (Republika Czeska)
 • University in Bucharest (Rumunia)
 • Univeristy in Ruzomberok (Słowacja)
 • Uniwersytet Lwowski (Ukraina)

Wyjazdy w ramach powyższych programów są wyjazdami finansowanymi ze środków UE lub środków innych instytucji. Wysokość stypendiów jest różna w zależności od instytucji. I tak na przykład za odbycie 2-tygodniowej praktyki w wymiarze 4-5 godz. dziennie w archiwum/muzeum w Hildesheim studenci otrzymują stypendium w wysokości 500 Euro oraz darmowe zakwaterowanie, a integralnym elementem praktyki są wycieczki po regionie. Na finansowany ze środków DAAD kurs językowy, który student może odbyć na wybranej przez siebie uczelni, student otrzymuje stypendium w wysokości 700-800 Euro.

Dodatkowym atutem studiów w Nysie są programy stypendialne, m.in. jedyne w Polsce stypendium mieszkaniowe fundowane przez burmistrza Nysy w ramach programu “Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz”.

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK