KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Absolwenci filologii germańskiej znajdują zatrudnienie w:

 • szkołach państwowych i prywatnych, przedszkolach, instytucjach prowadzących kursy językowe;
 • placówkach kulturalno-oświatowych i społecznych;
 • instytucjach państwowych: w jednostkach administracji lokalnej, państwowej i UE;
 • sektorze gospodarczym;
 • sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur;
 • biurach tłumaczeniowych;
 • branży turystycznej;
 • wydawnictwach;
 • mediach;
 • agencjach reklamowych;
 • instytucjach związanych ze współpracą międzynarodową;

lub prowadzą własną działalność gospodarczą w kraju i za granicą: biura tłumaczeń, agencje pośrednictwa pracy itp.

Absolwenci studiów specjalności filologia germańska w PWSZ w Nysie mają prawo kontynuować naukę na studiach magisterskich zarówno uczelni polskich, jak i zagranicznych. Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej a absolwenci otrzymują tytuł licencjata.

Pracownicy Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie pomagają w wyborze uczelni, a także doradzają w sprawach związanych ze staraniem się o stypendia oraz pomagają w nawiązaniu kontaktów, jeśli absolwenci planują studia na uczelniach partnerskich.

Filologia germańska w PWSZ w Nysie posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK