KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

W Instytucie Neofilologii, filologia angielska, działają dwa koła naukowe:

Koło Naukowe "Active Minds"

Koło Naukowe "Lingua Oeconomica"

Koło naukowe Lingua Oeconomica działa przy specjalności tłumaczeniowej w biznesie od roku 2010 i zrzesza studentów chcących rozwijać wiedzę i praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim, a także promować naukę oraz integrację studencką. Z roku na rok koło rozwija się i zrzesza coraz liczniejszą grupę aktywnych i zaangażowanych studentów. Do 2015 r. opiekunem Koła był prof. dr hab. Julian Maliszewski, a od r. 2015 roku opiekunem Koła jest dr Alina Bryll.

Od początku swojej działalności członkowie Koła stawiają nie tylko na samorozwój, ale równie chętnie dzielą się swoją wiedzą z uczniami szkół średnich, starając się zmotywować młodych ludzi do nauki języka angielskiego poprzez warsztaty, szkolenia i wykłady otwarte.

Kolejnym istotnym aspektem działalności Koła jest rozwój na polu naukowo- badawczym Służą temu organizowane ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje dedykowane studentom, a członkowie Koła chętnie uczestniczą w naukowych wydarzeniach nie tylko na arenie krajowej, ale i europejskiej.

Obecnie Koło pracuje nad realizacją audycji językowych w radio ONY "Only on Ony, English Only". Członkowie koła podjęli się przybliżenia słuchaczom przydatnych podstaw języka angielskiego, a "lekcje" są prowadzone w niekonwencjonalny i żartobliwy sposób .W lipcu 2018 nadawaliśmy trzy razy w tygodniu, a kolejne audycje w przygotowaniu.

Wszystkich zainteresowanych działalnością Koła Lingua Oeconomica zapraszamy do obejrzenia prezentacji przedstawiającej bieżące osiągnięcia Koła. Równie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstąpienia w szeregi Koła!

Zobacz prezentację

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK