KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
PROGRAM STUDIÓW
SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA oraz
SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA W ZAKRESIE JĘZYKA BIZNESU

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Przedmiot wybieralny
Etykieta w życiu publicznym
Ochrona własności intelektualnej
Pierwsza pomoc
Wychowanie fizyczne
Podstawy przedsiębiorczości i zasad prowadzenia działalności gospodarczej
Technologia informacyjna


PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
Praktyczna nauka języka angielskiego
Fonetyka praktyczna
Gramatyka praktyczna
Słuchanie
Czytanie
Pisanie
Konwersacje
Praktyczna nauka drugiego języka obcego


PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Wstęp do językoznawstwa
Realioznawstwo i kultura krajów anglojęzycznych
Gramatyka opisowa języka angielskiego
Historia języka angielskiego
Wstęp do przekładoznawstwa
Translatoryka praktyczna: przekład ustny
Translatoryka praktyczna: przekład pisemny
Komunikacja interkulturowa


SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
 
SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA
W ZAKRESIE JĘZYKA BIZNESU
Psychologia
Pedagogika
Podstawy dydaktyki
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
do nauczania na etapie przedszkolnym i szkolnym
Dydaktyka i metodyka nauczania języka angielskiego
Emisja głosu
Techniki multimedialne- prezentacje publiczne
Praca z tekstem
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa
Angielski język prawa
Angielski język biznesu
Wiedza o Unii Europejskiej i międzynarodowych organizacjach
Elementy prawa w biznesie
Komunikacja interkulturowa z negocjacjami międzynarodowymi
Teoria języka i przekładu specjalistycznego
Pragmatyka zawodu tłumacza
Korespondencja handlowa w języku angielskim
Przedsiębiorczość, zarządzanie i organizacja biznesu
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa

Zasady wyboru specjalizacji dokonują studenci drugiego semestru zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych tj. w semestrze poprzedzającym wprowadzenie przedmiotów specjalnościowych.

Aktualnie do wyboru są dwie specjalności:

  • nauczycielska
  • tłumaczeniowa w zakresie języka biznesu

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK