Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Międzynarodowa publikacja afiliowana przy PWSZ w Nysie

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku ukazała się książkowa wersja rozprawy doktorskiej dr Agnieszki Kaczmarek, wykładowcy w Instytucie Neofilologii PWSZ w Nysie, zatytułowana  Little Sister Death. Finitude in William Faulkner's The Sound and the Fury (Siostrzyczka Śmierć. Kres we Wściekłości i wrzasku Williama Faulknera). Jak wskazuje sam tytuł, Little Sister Death stanowi próbę odczytania powieści modernistycznej pióra amerykańskiego noblisty przez pryzmat filozofii śmierci Maxa Schelera, Martina Heideggera i Emmanuela Levinasa. Książka ukazała się w Bernie, Brukseli, Frankfurcie nad Menem, Nowym Jorku, Oksfordzie i Wiedniu.

Rozprawa została napisana pod kierunkiem prof. Jacka Gutorowa (Uniwersytet Opolski) i zrecenzowana pozytywnie przez prof. Ilonę Dobosiewicz (Uniwersytet Opolski, PWSZ w Nysie) oraz prof. Zbigniewa Maszewskiego (Uniwersytet Łódzki). Wśród swych komentarzy, prof. Dobosiewicz wyraziła uznanie dla „wiedzy jak i umiejętności analityczno-interpretacyjnych” autorki, a efekty jej pracy uznała za ciekawe. Prof. Maszewski, autor rozprawy habilitacyjnej pt. William Faulkner and Bruno Schulz: A Comparative Study (2003), wyraził opinię, że „praca doktorska Pani Agnieszki Kaczmarek jest bez wątpienia wartościowa”.

Książka Little Sister Death ukazała się nakładem międzynarodowego wydawnictwa Peter Lang, z którym współpracują wiodący badacze humanistyki z całego świata. Główne ośrodki Peter Lang zlokalizowane są w Szwajcarii, Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii i Austrii. Seria, Katowice Interdisciplinary and Comparative Studies, w której ukazała się praca dr Agnieszki Kaczmarek, redagowana jest przez prof. Tadeusza Sławka, czołowego amerykanistę w Polsce, byłego rektora Uniwersytetu Śląskiego, który wraz z w/w wydawnictwem przyjął tekst do publikacji.

Więcej informacji na temat rozprawy dr Agnieszki Kaczmarek można znaleźć na stronie wydawnictwa Peter Lang (http://www.peterlang.com/), gdzie znajduje się broszura informacyjna na temat książki, spis treści, wstęp i fragment pierwszego rozdziału. Little Sister Death została również włączona do zbiorów the Library of Congress, Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, której siedziba znajduje się w Waszyngtonie.

Autorka pragnie jeszcze raz bardzo podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej publikacji, wyrażając w tym miejscu swoje szczególne podziękowania Pani Profesor Zofii Wilimowskiej, Rektor PWSZ w Nysie, Pani dr Monice Witt, Pani mgr Magdalenie Kilarskiej, Pani Kwestor inż. Teresie Łazowskiej oraz Pani mgr Annie Opałce, kierownikowi Działu Kontaktów Zewnętrznych, których współpraca i pomoc BYŁY i SĄ NIEOCENIONE.

 Magdalena Kilarska i Agnieszka Kaczmarek
Instytut Neofilologii, filologia angielska

Opublikowano: 4-12-2013

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK