KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Tutoring językowy dla dzieci 

Studenci drugiego roku filologii angielskiej (reprezentujący Koło Naukowe Active Minds) po raz kolejny zaangażowani są w przygotowanie i prowadzenie warsztatów językowych – tutoringu dla dzieci będących pod opieką OPS w Nysie.

Warsztaty odbywają się raz w tygodniu, trwają przez cały semestr letni i polegają na indywidualnej pracy studenta-tutora z uczniem lub grupą uczniów. Podczas zajęć dzieci uzyskują pomoc w odrobieniu zadań domowych z języka angielskiego, pod opieką tutora utrwalają materiał realizowany w szkole, a także doskonalą swoje umiejętności językowe w oparciu o pomoce dydaktyczne przygotowane samodzielnie przez studentów. Wykorzystywane pomoce dydaktyczne są każdorazowo odpowiednio dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

 
dr Anna Konieczna
Opiekun Koła Naukowego
Studentów Filologii Angielskiej

 


Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK