Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wyjazd studentów filologii angielskiej do Wielkiej Brytanii

Studenci filologii angielskiej spędzili kilkanaście dni w Southampton – niewielkim, ale uroczym i bardzo „zasłużonym” historycznie mieście Wielkiej Brytanii. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu Power 3.5 realizowanego przez Instytut Neofilologii.

Southampton to miasto, z którego w 1620 roku wypłynął Mayflower z  pielgrzymami do Nowego Świata. Tutaj w latach 1806-1809 mieszkała pisarka Jane Austin. Stąd też w 1912 roku w swoją pierwszą i ostatnią podróż wyruszył Titanic. W pobliżu Southampton znajduje się Stonehenge. Niektórzy ze studentów wybrali się także, w ramach angielskiego „długiego weekendu” na wycieczkę do Londynu.

Bardzo przyjemne zwiedzanie, na które mieliśmy ponad trzy dni, nie było oczywiście głównym celem naszej „wyprawy”. Głównym celem była wizyta we Freemantle Academy i zapoznanie się ze stosowanymi w tej szkole metodami pracy z dziećmi. Mówicie nudne? Rzeczywiście, można tak sądzić, ale tylko do momentu pierwszego zetknięcia się z podejściem pedagogicznym Freemantle. Nie wyobrażacie sobie, jak odmienna od wszelkich znanych nam kanonów jest nauka w tej szkole, w otoczeniu szkolnego, ale jak najbardziej prawdziwego parku dinozaurów, pośród drewnianych ścieżek wybudowanych na wysokości kilku metrów i domków w koronach drzew. We Fremantle Academy każdy element przestrzeni jest zagospodarowany w sposób, po pierwsze, bardzo atrakcyjny estetycznie, po drugie: przyjemny i użyteczny, kochany przez dzieci i podziwiany przez dorosłych.

Szkoła Freemantle stosuje samodzielnie opracowaną, niezwykle skuteczną metodę nauczania opracowaną w oparciu o zasady konstruktywizmu poznawczego. Każdy nauczyciel to facilitator stwarzający warunki do rozwoju poznawczego i doskonale budujący tę „drabinkę”, którą w metodyce nazywamy scaffoldingiem, po której dziecko może samodzielnie, ale w pełni asekurowane, wspinać się coraz wyżej. Szkoła Freemantle oferuje dzieciom cały szereg różnorodnych form aktywności. Studenci filologii angielskiej spędzili z nauczycielami  i dziećmi z Freemantle dziesięć fascynujących dni, z których każdy był odkrywaniem czegoś nowego z zakresu edukacji „przyjaznej dziecku”.

Anna Konieczna
Tutor merytoryczny podczas wyjazdu do Freemantle Academy

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK