KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA – JĘZYK NIEMIECKI

Multimedia w nauczaniu języka niemieckiego

z dodatkowym modułem: nauczyciel języka mniejszości narodowe

SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA

Tłumaczenia w biznesie.
Język niemiecki

Absolwent posiada wykształcenie w zakresie filologii germańskiej i może kontynuować edukację za studiach magisterskich w kraju i zagranicą. Zdobędzie również przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego i języka mniejszości narodowej oraz kompetencje w zakresie współpracy transgranicznej i szerokiego zastosowania mediów i infrastruktury informatycznej.


Wybrane przedmioty specjalizacyjne:

 • Technologia informatyczna
 • Techniki pracy w szkole z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0
 • Platformy e-learningowe w nauczaniu języków obcych
 • Historia, geografia i kultura Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Luksemburga
 • Metodyka nauczania języka niemieckiego
 • Nauczanie projektowe i szkolna wymiana międzynarodowa
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego

Studia realizowane są we współpracy z uczelniami partnerskimi: Uniwersytet Klagenfurt (Austria), Uniwersytety Kassel, Bamberg, Halle (Niemcy), Uniwersytet Opava (Czechy), Autonome Hochschule Eupen (Belgia) oraz instytucjami: Goethe-Institut, Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, Niemieckie Towarzystwo Oświatowe.

Integralną częścią studiów w Nysie jest moduł dający uprawnienia do nauczania w szkołach, gdzie język niemiecki jest nauczany jako język ojczysty (mniejszości). Większość takich szkół zlokalizowana jest na terenie województw opolskiego (266), śląskiego (116) oraz warmińsko-mazurskiego, placówki takie istnieją również w województwach: dolnośląskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim. Co istotne, studenci tej specjalizacji mogą kształcić się dalej również w Niemczech i Austrii na coraz liczniej powstających adekwatnych specjalnościach: Deutsch als Fremdsprache i Deutsch als Zweitsprache.

Ta specjalizacja umożliwia zdobycie uprawnień do nauczania języka niemieckiego. Program studiów odpowiada ministerialnym standardom kształcenia na studiach filologicznych oraz standardom kształcenia nauczycieli, a to oznacza, że absolwent prócz dyplomu licencjata (w języku polskim i angielskim), uzyskuje również specjalny dyplom potwierdzający kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela.

Absolwent posiada wykształcenie w zakresie filologii germańskiej i może kontynuować edukację za studiach magisterskich w kraju i zagranicą. Zdobędzie również przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza w sektorze biznesu oraz kompetencje w zakresie technologii informatycznych wspierających pracę tłumacza.


Wybrane przedmioty:

 • Niemiecki – język prawa
 • Niemiecki – język biznesu
 • Komunikacja interkulturowa z negocjacjami międzynarodowymi
 • Przedsiębiorczość, zarządzanie i organizacja biznesu
 • Przekład specjalistyczny (tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne i pisemne)
 • Pragmatyka zawodu tłumacza
 • Korespondencja handlowa w języku niemieckim
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego

Studia realizowane są we współpracy z uczelniami partnerskimi: Uniwersytet Düsseldorf (Niemcy), Wyższa Szkoła Zawodowa Bingen (Niemcy), Uniwersytet Opava (Czechy), Uniwersytet Kassel (Niemcy) in inne oraz instytucjami otoczenia biznesu i produkcji w Polsce i w Niemczech.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie posługiwać się językiem niemieckim na poziomie co najmniej C1, posiadając dodatkowo kompetencję w zakresie języka specjalistycznego niemieckiego z branż takich jak:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem i project management;
 • księgowość i finanse;
 • technonolgie informacyjne;
 • wsparcie (techniczne) klienta;
 • obsługa biura.

Absolwent posiada umiejętności w zakresie technik tłumaczeniowych, korzystania z technologii CAT wspomagających tłumaczenia i edycję tekstu, ukończy praktyki w przedsiębiorstwach z otoczenia biznesu i technical support w kraju i zagranicą. Dodatkowo w trakcie studiów uzyska certyfikat Instytutu-Goethego „Deutsch im Beruf”.DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH STUDENTÓW OBU SPECJALIZACJI ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA W TRYBIE:

1 rok studiów

STUDIA W PWSZ w NYSIE

PRAKTYKI 2-u miesięczne w wybranym kraju

2 rok studiów

STUDIA W WYBRANEJ UCZELNI PARTNERSKIEJ

3 rok studiów

STUDIA W PWSZ W NYSIE

PRAKTYKI 2-u miesięczne w wybranym kraju

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK