KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Warsztaty w Instytucie Neofilologii

W Instytucie Neofilologii w czwartek i piątek (21-22.01.2016) odbywają się warsztaty pod tytułem „Między innymi” w ramach wspólnego projektu Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Młodzież i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Koncepcja warsztatów prowadzonych przez Annę Szlęk i Zuzannę Rejmer powstała z myślą o przyszłych nauczycielach i ich przygotowaniu do pracy w środowisku międzykulturowym. Celem czwartkowych warsztatów było wyja­śnie­nie pojęć takich jak „kul­tura”, „wie­lo­kul­tu­ro­wość” „mię­dzy­kul­tu­ro­wość” i „edu­ka­cja międzykulturowa”, poznanie zja­wi­sk wystę­pu­jących na styku kul­tur i stra­te­gii radze­nia sobie z nimi, a także róż­nic mię­dzy­kul­tu­rowych, ste­reo­typów i uprzedzeń. W piątek studenci poznają specyfikę pracy w międzykulturowej klasie.

dr Monika Witt

Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie

Opublikowano: 22-01-2015

 
Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK