KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Studenci filologii germańskiej na zajęciach w Opavie

3 listopada br. studenci filologii germańskiej uczestniczyli w wyjeździe dydaktycznym do Opavy w Republice Czeskiej.

Wyjazd miał na celu kontynuację rozpoczętego w ubiegłym roku akademickim projektu pomiędzy naszą uczelnią a Uniwersytetem Śląskim w Opavie. W czasie spotkania nyscy studenci dowiedzieli się również więcej o studiowaniu u naszego śląskiego partnera, zarówno w ramach programu Erasmus+, jak i na uzupełniających studiach magisterskich. Wspólny spacer po jesiennej Opawie, krótkie zwiedzanie uniwersyteckich budynków, m. in. nowoczesnej biblioteki, przekonał dodatkowo do studiowania tuż za południową granicą.

Dodatkowym punktem programu w ramach tegorocznego wyjazdu była wizyta w jednym z opavskich gimnazjów i udział w targach zawodowych, skierowanych do młodzieży władającej biegle językiem niemieckim. Na targach reprezentowane były następujące firmy: Brose, Hon Möbel, OKIN, Siemens i Tieto. Wszystkie wymienione firmy poszukują absolwentów filologii germańskiej, proponując im zatrudnienie przy wykonywaniu różnorodnych zadań, z możliwością awansu i rozwoju zawodowego, i oferując oparte na niemieckich standardach pakiety socjalne. Obecni na targach przedstawiciele ww. firm zgodnie podkreślali, że na dzisiejszym rynku pracy w rozwoju kariery zawodowej niezwykle istotnym atutem jest obok znajomości języka angielskiego biegła znajomość drugiego języka obcego, zwłaszcza języka niemieckiego. Zwracali tez uwagę na rzadko uświadamiany fakt, że wielu umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu można się nauczyć w toku szkoleń firmowych. Nie można natomiast takim trybem nauczyć się biegłego władania językiem obcym.

Beata Giblak, Monika Witt

Fot. Beata Giblak, Angelika Błaszczyszyn, Norbert Drozd
 
Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK