KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studentka filologii germańskiej, Magdalena Kubicka, stypendystką Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej 2018

Magdalena Kubicka studiuje w PWSZ w Nysie od października 2017 roku filologię germańską jako drugi kierunek studiów.

Studenci nyskiej germanistyki objęci są prestiżowym programem stypendialnym Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (www.daad.de), która umożliwia im kształcenie i doskonalenie językowe i specjalistyczne na uczelniach akademickich Republiki Federalnej Niemiec. Pani Kubicka zakwalifikowała się do udziału w akademickim kursie letnim w Wyższej Szkole Zawodowej w Aachen (Akwizgran).

Temat szkolenia to język niemiecki specjalistyczny dla inżynierów. Kurs jest jedną z ofert Letniej Akademii Językowej „Aachener Sprachsommer 7/2018”.

Stipendienurkunde

 
Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK