KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studia dualne Capgemini - PWSZ Nysa na filologii

6 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa o współpracy między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie i firmą Capgemini, z główną siedzibą w Warszawie. Podpisy złożyli: Dyrektor Zarządzający Capgemini Infrastructure Services Eastern Europe Marcin Nowak oraz Rektor PWSZ w Nysie, dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie. Podpisana umowa umożliwi wprowadzenie na nyskiej Uczelni studiów dualnych w Instytucie Neofilologii PWSZ w Nysie.

Po podpisaniu umowy odbyło się spotkanie Dyrektora ze studentami filologii germańskiej i filologii angielskiej, na którym została przedstawiona firma Capgemini. Z zespołem prawie 145 tysięcy pracowników w ponad 40 krajach, Capgemini jest jednym z największych na świecie dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingu.

Następnie Pani Ewa Szroborz, HR Senior Business Partner Capgemini, przedstawiła studentom możliwości rozwoju w firmie. Firma rekrutuje specjalistów wsparcia technicznego dla klientów zagranicznych (CSA, Customer Service Advisor), którzy będą odpowiadać za rejestrowanie oraz klasyfikowanie nadchodzących zgłoszeń oraz analizowanie i rozwiązywanie problemów związanych z codzienną obsługą systemów komputerowych.

Poszukiwani są absolwenci filologii obcych, szczególnie filologii germańskiej, dla których zapewnione są 3-miesięczne płatne praktyki w siedzibie firmy Capgemini w Opolu.   

Studia dualne filologiczne stanowią bardzo atrakcyjne połączenie studiów na uczelni i praktyki w firmie. W trakcie trzech lat studiów licencjackich, oprócz uczęszczania na tradycyjne wykłady, laboratoria i ćwiczenia, prowadzone również przez ekspertów z Capgemini, studenci będą podejmować praktykę, która pozwoli im na zdobycie odpowiednich kwalifikacji i kluczowych kompetencji. Ten nowoczesny model studiów pozwala na efektywniejsze pogodzenie nauki z pracą, zapewniając w ten sposób najlepsze praktyczne przygotowanie do zawodu i kwalifikacje cenione na rynku pracy.

 

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK