KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Szkolenie z zakresu programów wspomagających proces tłumaczenia
– szkolenie w zakresie obsługi programu memoQ (narzędzia CAT)

W dniach 30.06.2018 r. i 01.07.2018 r. studenci angielskiego języka biznesu oraz filologii germańskiej uczestniczyli w ramach programu POWER 3.05 w certyfikowanym szkoleniu z zakresu obsługi programu memoQ firmy Kilgray Translation Technologies. Szkolenie przeprowadziła firma Greater Translator z Warszawy, zajmująca się optymalizacją procesów tłumaczeniowych w biurach tłumaczeń, wdrażaniem technologii wspomagających proces tłumaczenia, a także dystrybucją programu memoQ.

Dzięki umowie o współpracy akademickiej podpisanej w 2012 r., studenci Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie już od kilku lat mogą korzystać z edukacyjnej wersji programu memoQ w ramach zajęć tłumaczeniowych prowadzonych na angielskim języku biznesu i germanistyce. MemoQ jest nowoczesnym programem, który usprawnia i przyspiesza proces tłumaczenia, dzięki m.in., wykorzystaniu pamięci tłumaczeniowej oraz narzędzi służących do zarządzania terminologią. Ułatwia to zachowanie spójności terminologicznej i w konsekwencji podnosi jakość przekładu.

Studenci Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie w latach 2018-2020 mają możliwość odbycia nieodpłatnego szkolenia z zakresu wykorzystania technologii komputerowych w procesie tłumaczenia i uzyskania certyfikatu zawodowego w tej dziedzinie.

 


Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK