KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studentka germanistyki Klaudia Krajczy w powiecie partnerskim w Ingelheim nad Renem

Starostwo Powiatowe Mainz-Bingen w Niemczech jak co roku od ponad 15 lat sprawuje latem opiekę nad praktykami nyskich studentów germanistyki. Pobyt studentów finansowany jest przez partnerski powiat Nysy z siedzią w Ingelheim nad Renem. Praktyki trwają 4 do 8 tygodni. W tym roku studentka II roku Klaudia Kraitschy realizuje w pięknym regionie Rheinhessen zarówno praktykę tłumaczeniową w siedzibie starostwa jak również praktykę nauczycielską w szkole podstawowej.

„Praktyka sprawia mi wiele przyjemności. Ludzie są tutaj bardzo uprzejmi. Koordynatorka współpracy z powiatami partnerskimi Pani Ricarda Kerl i Starościna powiatu Pani Dorothea Schӓfer bardzo indywidualnie opiekują się praktykantami. Do moich zadań w starostwie należy tłumaczenie korespondencji i innych tekstów, tłumaczenia konsekutywne podczas wizyty polskiej delegacji z sektora biznesu i administracji publicznej a także reprezentowanie mojej uczelni i powiatu nyskiego podczas rozmów z lokalną prasą w Niemczech. Moja druga praktyka - w szkole podstawowej w Bingen – sprawia mi również niezwykle dużo satysfakcji. Prowadzę lekcje w klasach drugich i trzecich, pomagam też w zadaniach domowych. Maluszki są kochane, obdarowują mnie rysunkami! Cieszę się, że mam szansę zdobywania doświadczeń zawodowych w profesjonalnym środowisku pracy.”                     

K. Kraitschy

Umowa partnerska miedzy powiatem Mainz-Bingen i powiatem nyskim podpisana została w roku 2001 a już w kolejnym roku studenci germanistyki PWSZ po raz pierwszy uczestniczyli w praktykach nad Renem, korzystając również z uroków tego regionu podczas weekendowych wycieczek.

                                                                                              dr Alina Dittmann

Na zdjęciu od lewej: starościna Dorothea Schäfer, studentka Klaudia Kraitschy, nauczycielka Laura Reinheimer, dyrektor szkoły Michaela Heintke oraz uczennice i uczniowie klasy 2.

 
Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK