KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Prof. Ina Brendel-Perpina gościem Instytutu Neofilologii

W ostatnich dniach października w Instytucie Neofilologii gościła Pani Prof. Ina Brendel-Perpina z Katholische Universität Eichstädt-Ingolstadt w Niemczech. Profesor Brendel-Perpina jest specjalistką w dziedzinie dydaktyki literatury, zajmuje się przede wszystkim wspieraniem czytelnictwa oraz literaturą dziecięcą i młodzieżową.

W ramach warsztatów dla studentów przybliżyła problemy związane ze specyficznymi potrzebami czytelniczymi chłopców i dziewcząt, zaś w ramach wykładu dla nauczycieli opowiedziała o kierowanym przez siebie projekcie „boys&books”, który ma celu wspieranie pedagogów pragnących rozbudzić zainteresowania czytelnicze uczniów, szczególnie wśród chłopców. Badania prowadzone w ramach studiów takich jak PISA czy IGLO wskazują na fakt, że to właśnie chłopcy stanowią grupę czytającą najmniej, a obcowanie z tekstem pisanym stwarza im największe problemy. Nasza referentka wskazała różnorodne możliwości rozbudzenia zainteresowań czytelniczych w tej grupie.

 

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK