KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studentka nyskiej PWSZ z Niemiec na praktyce w szkole średniej

Studentka z Niemiec, Lisa Kollien, kształcąca się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie w ramach programu Erasmus+, uczy języka niemieckiego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie „Rolnik”.  Studentką w szkole opiekuje się mgr Joanna Wojdyła, germanistka. Studentka z Niemiec oraz dyrektor Instytutu Neofilologii, dr Alina Dittmann udzieliły ostatnio wywiadu dla lokalnego Radia Opole na temat programu Erasmus+ w PWSZ w Nysie i praktykach w szkołach średnich. PWSZ w Nysie gości 33 studentów zagranicznych z: Turcji, Ukrainy, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Niemiec, Francji, Grecji, Czech, Maroka oraz Indii, którzy realizują kształcenie na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji, filologia angielska, filologia germańska, finanse i rachunkowość, dietetyka, architektura, informatyka oraz pielęgniarstwo. Pani Lisa Kollien kształcąca się w nyskiej Uczelni jest studentką III roku etnologii i germanistyki na Uniwersytecie Marcina w Halle i Wittenberdze.

- Mamy uczelnie partnerskie, ponad 200 umów, to wzorcowa praca naszego Biura Współpracy Międzynarodowej. Przyjeżdża do nas coraz więcej studentów poprzez kontakty, które posiadamy – mówi dyrektor Instytutu Neofilologii - dr Alina Dittmann.

Studenci z zagranicy przybywają na kształcenie do Nysy, ponieważ chcą zobaczyć coś innego i nowego. Atrakcyjne dla studentów Erasmusa są koszty pobytu w Nysie oraz ciekawy region, pobliskie jezioro, góry i miasto.

- Miałam do wyboru trzy uniwersytety partnerskie w Krakowie, Wrocławiu i Nysie. Zdecydowałam się na Nysę, ponieważ wydawała się najciekawsza, to piękne miasto, znalazłam miłych kolegów i wykładowców, którzy starają się ułatwić mi pobyt i studiowanie – podkreśla studentka Lisa Kollien z Niemiec.

Studenci PWSZ w Nysie są zapraszani na praktyki, ponieważ Uczelnia współpracuje ze szkołami podstawowymi i średnimi. Wykładowcy Uczelni mają też liczne kontakty z nauczycielami języków. Pani Lisa Kollien spędza sporo czasu w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, która zaoferowała studentce możliwość odbycia praktyki. W wolnym czasie uprawia dużo sportu, zwiedza Nysę i inne miasta w Polsce.

- Studenci Erasmusa w PWSZ w Nysie dużo podróżują, przyłączam się do nich – mówi studentka z Niemiec.   

Pani Lisa Kollien twierdzi, że semestr za granicą pozwala dojrzeć, stwarza możliwości rozwoju ścieżki kariery, np. w przyszłości nauczanie języków obcych. Studentka chciałby też w swoim rodzinnym mieście w przyszłości uczyć się więcej języka polskiego.

 

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK