KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

"Relacja z warsztatów dla studentów germanistyki" 

Dnia 7 czerwca 2019 studenci filologii germańskiej uczestniczyli w warsztatach "Gry i zabawy na lekcji jezyka niemieckiego". Szkolenie organizowało Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych ROLNIK w Nysie.

Warsztaty odbywają się cyklicznie i są okazją do doskonalenia praktycznych kompetencji przyszłych nauczycieli i ich integracji z czynnymi nauczycielami języka niemieckiego z Nysy i okolic. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Rodziewiczówny 1 jest partnerem Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie w zakresie nauczania języków obcych. Współpraca trwa już ponad 15 lat.

Ostatnie szkolenie prowadziła referentka Instytutu Goethego w Krakowie. Nauczyciele i studenci poznali szereg nowych gier pomocnych w zapamiętywaniu słownictwa, jego automatyzacji i ewaluacji.

dr Alina Dittmann

 Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK