KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
PRACOWNICY: pokój telefon
konsultacje
e-mail/www
Dyrektor Instytutu Neofilologii:
dr Alina Dittmann
Sylwetka
F202 774340835 piątki godz. 18:00-19:30
soboty zjazdowe godz. 10:30-12:00
dodatkowo: tydzień czwarty - pon 8:00-9:30, środa 9:40-11:10
tydzień piąty - czwartek: 8:00-9:30
Z-ca dyrektora
- specjalność Filologia angielska oraz specjalność Język biznesu angielski:

dr Małgorzata Kamińska
Sylwetka
F204 774340832 8.45-9.30 wtorek
oraz 8.45-9.30 środa
Z-ca dyrektora
- specjalność Filologia germańska

mgr Małgorzata Kurpiel
Sylwetka
F202 774340835 poniedziałek tydz. nieparzysty 13-14.30
wtorek i środa tydz. parzysty 13-13.45
PROFESOROWIE:
prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski
Sylwetka
F1 774091675 czwartek 8.00-9.00
prof. dr hab. Wojciech Kunicki F302 774091674 Środa godz. 8.45
prof. dr hab. Julian Maliszewski
Sylwetka
F303
774340831
czwartek godz. 8:00 - 9:30, pok. 303 F
dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. PWSZ w Nysie
Sylwetka
F103 774340834 Co drugi poniedziałek
w godz. 8-8:45
po uprzednim umówieniu się mailem
dr hab. Jan Zalewski, prof. PWSZ w Nysie
Sylwetka
F103 774340834 Co drugi poniedziałek
w godz. 8-8:45
po uprzednim umówieniu się mailem
ST. WYKŁADOWCY:
dr Alina Bryll
Sylwetka
F305 774340833 wtorki od 16.20-17.50 w 305F
dr Beata Giblak
Sylwetka
F302 774091674 Wtorek godz. 11.20-13.00
dr Agnieszka Kaczmarek
Sylwetka
F102 774091676 wtorek 8:55-9:40 oraz 16:10-16:55
(po wcześniejszym zawiadomieniu mailem) 102F /104F
dr Anna Konieczna
Sylwetka
F102 774091676 piątek godz. 7.15-7.50
i 14.30-15.25
dr Monika Witt
Sylwetka
F202 774340835 poniedziałki 16.10-16.55
wtorki 12.50-13.35
WYKŁADOWCY:
dr Iwona Sikora
Sylwetka
Biogram
F305 774340833 czwartek godz. 8:00 - 9:30, pok. 303 F
dr Pradeep Kumar
Sylwetka
F305 774340833
Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK