KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem w Zadarze

W dniach 5-9 marca 2018 roku, dr Iwona Sikora i dr Agnieszka Kaczmarek z Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie odwiedziły Uniwersytet w Zadarze. Celem wizyty było nawiązanie współpracy z zadarską Katedrą Filologii Angielskiej oraz pogłębienie współpracy z uczelnianym Biurem Współpracy z Zagranicą. W ramach Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ promującego uczelnie w Polsce, dr Sikora i dr Kaczmarek przedstawiły również ofertę dydaktyczną PWSZ w Nysie i zaznajomiły potencjalnych beneficjentów programu z obowiązującym systemem kształcenia w naszym kraju.

Spotkania z przedstawicielami poszczególnych jednostek Uniwersytetu w Zadarze miały na celu zachęcenie studentów chorwackiej instytucji do studiowania w PWSZ w Nysie oraz zbadanie bogatej oferty kursów, w których studenci Filologii Angielskiej, jak i Języka Biznesu, mogliby uczestniczyć studiując w Chorwacji. Strony ustaliły także, iż istnieje możliwość zorganizowania stażu dla polskich studentów w zadarskim Biurze Współpracy z Zagranicą, jak i w lokalnych licencjonowanych biurach turystycznych, gdzie studenci nyskiej Alma Mater mogliby odbyć praktyki. Uzgodniono również możliwość współpracy pomiędzy instytutami medycznymi jak i zadarskim szpitalem, gdzie przyszły polski personel medyczny mógłby zdobyć międzynarodowe doświadczenie.

Dr Sikora i dr Kaczmarek pragną podziękować Profesorowi Marko Lukićowi oraz jego asystentowi Zlatko Bukačowi za potencjalne możliwości wymiany akademickiej, a także Profesor Maji Kolega oraz pracownikom Biura Współpracy Międzynarodowej, a szczególnie  Marii Džaji Sikirić, za wszelką pomoc i przygotowanie programu wizyty.

 

Iwona Sikora i Agnieszka Kaczmarek
Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie

 


Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK