KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Przyszli nauczyciele na praktykach pedagogicznych w Wielkiej Brytanii

Studenci Filologii Angielskiej oraz Języka Biznesu pod opieką dr  Aliny Bryll zrealizowali dwutygodniowe praktyki nauczycielskie w Freematle CE Academy w Southampton.

Szkoła Freemantle oferuje  model edukacji opartej na  zasadach konstruktywizmu poznawczego oraz  łączenia nauki z zabawą, zapewniając swoim podopiecznym (w wieku od 4-11 lat) różnorodne formy aktywności w przyjaznym dzieciom otoczeniu.

Podczas pierwszego tygodnia praktyk studenci obserwowali zajęcia w poszczególnych oddziałach szkolnych według harmonogramu sporządzonego przez opiekuna praktyk ze strony szkoły – panią Ninę Myszkowski. Studenci zwracali szczególną uwagę m.in. na wykorzystywane w szkole metody i techniki kształcenia, interakcje  pomiędzy nauczycielami i uczniami, formy pracy czy też techniki motywowania uczniów.

Drugi tydzień praktyk okazał się nieco trudniejszy, ponieważ  wymagał konkretnych działań podejmowanych przez praktykantów. Nyscy studenci, wykazując się ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem, stanęli na wysokości zadania przygotowując szereg aktywności dla zarówno młodszych jak i starszych uczniów. Studenci zorganizowali m.in.  prezentację o Polsce i Nysie, quiz o Polsce a także szereg gier i zabaw interaktywnych dla dzieci. Szczególnym powodzeniem cieszyły się lekcje poloneza oraz inscenizacja legendy o Warsie i Sawie. Trzeba przyznać, że zaprojektowanie i przeprowadzenie fragmentów lekcji czy zabawy interaktywnej jest nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że szkoła Freemantle pracuje z dziećmi na zasadach bardzo różniących się od tych, które znamy z naszej polskiej rzeczywistości.

Z pewnością realizacja praktyk w tak inspirującej placówce oświatowej jest bogatym doświadczeniem dydaktycznym dla przyszłych nauczycieli, a wartością dodaną jest  rozwinięcie kompetencji językowych i społecznych.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z praktyk!

Praktyki nauczycielskie studentów PWSZ w Nysie (slideshow)
  The legend of Wars & Sawa
The legend of Wars & Sawa- making of 1
The legend of Wars & Sawa- making of 2
The legend of Wars & Sawa- making of 3
The legend of Wars & Sawa- making of 4

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK