KontaktAktualności / WydarzeniaPrezentacja InstytutuKwalifikacje absolwentaPracownicy

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek kosmetologia
studia licencjackie i magisterskie (po uzyskaniu uprawnień)

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta partnerska na Litwie

W dniach 26.03-30.03.2019 dr Magdalena Rogóż, realizowała mobilność w ramach programu ERASMUS+, wyjazd w celu prowadzenia zajęć w Kauno Kolegija na Litwie.

Podczas pobytu Pani dr M. Rogóż odwiedziła kampus uniwersytecki, a także spotkała się w Instytucie Medycyny Kauno Kolegija, z dyrektorem Katedry Kosmetologii Panią Żanetą Mickiene, która opowiedziała o lokalnym systemie edukacyjnym i przyszłych możliwościach współpracy między Uczelniami.

Pani dr Rogóż poprowadziła również wykład dla studentów kosmetologii Kauno Kolegija. Tematem wykładu była: Technologia HiTech w kosmetologii. Po wykładzie odbyła się dyskusja na temat technologii,  w kolejnych dniach przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne w ramach których Pani doktor demonstrowała sposoby tzw, ,,mapowania twarzy”.

W trakcie wizyty na uczelni partnerskiej, odbywał się także Międzynarodowy konkurs masażu dla studentów – którego uczestnikiem była studentka PWSZ w Nysie Julia Jacewicz, a której opiekunem merytorycznym była dr Magdalena Rogóż. Uczestnictwo to było międzynarodową promocją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Spotkaniem z międzynarodowymi wykładowcami i studentami. W trakcie mistrzostw została nawiązana wstępna możliwość współpracy pomiędzy uczenia macierzystą a Uczelnia z Łotwy.

Na koniec dokonano podsumowania wizyty i promowano Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie, jako miejsce godnego odwiedzenia w celu poprowadzenia wykładów i szkoleń pracowników naukowych w ramach programu Erasmus +.

 


Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek kosmetologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK