KontaktAktualności / WydarzeniaPrezentacja InstytutuKwalifikacje absolwentaPracownicy

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek kosmetologia
studia licencjackie i magisterskie (po uzyskaniu uprawnień)

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wymiar, zasady i formy odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunku kosmetologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

Celem praktyk zawodowych na kierunku kosmetologia jest:

  • wykorzystanie w praktyce wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie studiów,
  • zapoznanie się z wyposażeniem gabinetów, organizacja pracy oraz kosmetykami stosowanymi w miejscu praktyk, znajomość ich praktycznego użytkowania, składów, ustalanie celowości, wskazań,
  • nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania zabiegów zgodnie z programem studiów,
  • zapoznanie się z charakterem pracy w laboratoriach wytwarzających kosmetyki i farmaceutyki, aptekach dermo-kosmetycznych, firmach kosmetycznych.

Wymiar i miejsce odbywania praktyk studenckich:

Miejsce praktyk do wyboru w zależności od wybranej specjalności:
gabinety kosmetyczne, gabinety medycyny/dermatologii estetycznej, ośrodki SPA i gabinety Day-SPA, ośrodki odnowy biologicznej, laboratoria kosmetyczne, laboratoria firm farmaceutycznych zajmujące się technologią kosmetyku, firmy kosmetyczne, wytwórnie kosmetyków.

Zasady zaliczenia praktyk:
Przedstawienie w wymaganym terminie dokumentów poświadczających odbycie praktyki oraz uzyskane oceny (dziennik praktyk, świadectwo odbycia praktyki, siatka ocen). Uzyskanie pozytywnej opinii Instytutowego Opiekuna Praktyk w trakcie kontroli praktyk.

Formy odbywania praktyk:
Przeprowadzanie wywiadu kosmetycznego oraz wykonywanie czynności przygotowawczych do zabiegów. Asystowanie i samodzielne wykonywanie zabiegów zgodnie z programem praktyk.

Szczegółowe przepisy odbywania, zaliczenia i zwolnienia z praktyk studenckich znajdują się w Instytutowym Regulaminie Praktyk.

Umowa dotycząca organizacji praktyki zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie - UMOWA

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek kosmetologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK