KontaktAktualności / WydarzeniaPrezentacja InstytutuKwalifikacje absolwentaPracownicy

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek kosmetologia
studia licencjackie i magisterskie (po uzyskaniu uprawnień)

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Kosmetolog jest wykształconym specjalistą ukierunkowanym wobec osób zdrowych, które odczuwają potrzebę poprawienia swego wyglądu i samopoczucia. Propaguje szeroko rozumiany zdrowy styl zycia, na który składają się między innymi: poprawne nawyki żywieniowe, profilaktyka zdrowia, odpowiednie nawyki pielęgnacyjne.

Współcześnie absolwent studiów wyższych z zakresu Kosmetologii to osoba posiadająca interdyscyplinarną wiedzę z zakresu:

  • medycyny,
  • chemii,
  • toksykologii i farmacji,
  • receptury i technologii leków dermatologicznych i kosmetyków,
  • kontroli jakości i marketingu środków służących pielęgnacji i upiększaniu ciała
  • dziedzin pomocnych w formułowaniu i wdrożeniu środków poprawiających estetyczność i styl osób, które są zainteresowane własnym wizerunkiem, wyglądem i samooceną, mającymi korzystny wpływ na samopoczucie.

Kształcenie na kierunku kosmetologia oparte jest na przygotowaniu specjalistów w wyżej wymienionych dziedzinach. Głównym obszarem działania kosmetologii jest ciało człowieka. Należy więc od specjalistów tej dziedziny oczekiwać szerokiej i fachowej wiedzy, a także dużego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności.

Osoby studiujące Kosmetologię w pierwszej kolejności muszą poznać podstawowe dziedziny wiedzy, w tym anatomię, fizjologię, biochemię, biofizykę, histologię, biologię i genetykę. Jest to fundamentalna wiedza niezbędna do zrozumienia budowy i funkcjonowania organizmu człowieka.

Nauczanie przedmiotów mikrobiologia, toksykologia i immunologia pozwala studentom na poznanie przyczyn i patogenezy chorób, w szczególności tych, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wygląd i funkcję skóry.

Istotnym przedmiotem kształcenia Kosmetologów jest dermatologia, która umożliwia m.in. przedstawienie schorzeń dermatologicznych i alergicznych w szerokim kontekście oraz w odniesieniu do innych chorób człowieka.

Kosmetolog w codziennej pracy stosuje różne substancje chemiczne bezpośrednio aplikowane na skórę i często wnikające głęboko w jej struktury. Dlatego w specjalności tej niezbędna jest wiedza z zakresu farmakologii, receptury leków i kosmetyków oraz wpływu środków farmaceutycznych, konserwujących i zapachowych na poszczególne warstwy skóry.
Kosmetolog może również zajmować się produkcją i marketingiem kosmetyków, dlatego przydatna jest wiedza z marketingu i zarządzania w obrocie wyrobami kosmetycznymi oraz poznanie aspektów prawnych produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów kosmetycznych.

Stan poczucia zdrowia to nie tylko dobry wygląd i brak dolegliwości, ale również dobra kondycja fizyczna i psychiczna. Zagadnienia z tego zakresu objęte są programami z przedmiotów techniki relaksacyjne i fizjoterapia, masaż i odnowa biologiczna.

Warunkiem atrakcyjnego wyglądu człowieka jest umiejętność postępowania zgodnego z panującymi trendami w modzie. Odnajdywanie własnego stylu wymaga wiedzy z zakresu stylizacji i estetyki. Jednak zachowanie własnego stylu to nie tylko dbałość o modny i dobrany kolorystycznie ubiór, to również dbałość o zdrowy i młody wygląd skóry, czemu służą różne zabiegi pielęgnacyjne, kosmetyczne i dermatochirurgiczne, korygujące wady i niedoskonałości estetyczne. Studenci kierunku kosmetologii poznają wymienione dziedziny na zajęciach z przedmiotów: chirurgia plastyczna, dermatologia, kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, kosmetologia specjalistyczna, kosmetologia lecznicza.

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek kosmetologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK