KontaktAktualności / WydarzeniaPrezentacja InstytutuKwalifikacje absolwentaPracownicy

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek kosmetologia
studia licencjackie i magisterskie (po uzyskaniu uprawnień)

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
 PRACOWNICY pokój telefon konsultacje e-mail/www
Dyrektor Instytutu:
dr n. med. Wiesława Huńka - Żurawińska
D106   wtorek
Z-ca dyrektora - kierunek dietetyka:
dr inż. Ewa Malczyk
D106 774091661 poniedziałek 11.30-13.00
117 D
Z-ca dyrektora - kierunek kosmetologia:
mgr Agnieszka Pulik
D106   urlop
Z-ca dyrektora - kierunek
psychofizyczne kształtowanie człowieka:

mgr Ewa Szura
X104   czwartek 8.00-8.45
13.45-14.30
104 X
PROFESOROWIE:
dr hab. n. med. Zbigniew Ciemniewski,
prof. PWSZ w Nysie
D104   piątek tnp 14.40-16.10
104 D
dr hab. Alicja Głębocka,
prof. PWSZ w Nysie
D126   wtorek 17.00-18.30
dr hab. n. farm. Andrzej Jankowski,
prof. PWSZ w Nysie
D104   czwartek tnp 14.40-16.10
piątek tp 14.40-16.10
6 D
dr hab. n. med. Teresa Kokot,
prof. PWSZ w Nysie
D6 774484756 wtorek 11.30-13.00
6 D
dr hab. Paweł Kowalski,
prof. PWSZ w Nysie
D104   środa 11.00-12.00
6 D
prof. dr hab. n.med. Elżbieta Poniewierka D104 774091650
czwartek 19.30-21.00
13 D
dr hab. n. farm. Marian Sosada,
prof. PWSZ w Nysie
D104 774091655 poniedziałek tp 15.25- 17.00
dr hab. n. med. Antoni Węgiel,
prof. PWSZ w Nysie
 
dr hab. Iwona Wierzbicka-Damska,
prof. PWSZ w Nysie
D104   poniedziałek 11.20-13.00
dr hab. inż. Joanna Wyka,
prof. PWSZ w Nysie
D104 774355961 piątek 09.00-09.45
6 D
ADIUNKCI:
dr n. med. Marta Misiarz D9 774355961 poniedziałek 8.45- 9.30
wtorek 11.20-12.05
9 D
dr n. farm. Beata Pasker D125 774091655 poniedziałek tp 14.30- 16.10
dr n. farm. Magdalena Rogóż D13
R1
  poniedziałek tp 07.15-08.00
17.50-18.35
13 D
dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec
D113 774091652 poniedziałek 08.00-08.45
niedziela 08.00-08.45
113 D
WYKŁADOWCY:
dr n. biol. Marcin Błaszczyk D104 602153912 piątek tp 17.50-18.35
203D
dr n. med. Bogusław Bucki D127 774355961 piątek
dr n. med. Beata Całyniuk D104 774355961 poniedziałek 18.45-20.25
104 D
dr n. med. Małgorzata Dalewska D104 poniedziałek tp 17.50-19.30
mgr Mirosława Grabas-Wyrwich R1 774484756 czwartek 14.30-15.30
poniedziałek 21.10-21.40
1 R
mgr Łukasz Kabelis-Szostakowski X104   wtorek 11.30-13.00
6 D
mgr Tomasz Kaczmarski D104   piątek tp 16-00-17.30
6 D
mgr Grzegorz Kulik D104   poniedziałek 17.50-19.30
6 D
dr Jagoda Rydelek D104   środa 12.00-13.30
104 D
mgr Agnieszka Stasieńko-Tłuczek R1 774484756 środa 7.30-8.00 21.00-22.00
1R
ASYSTENCI I INSTRUKTORZY:
mgr Monika Podborączyńska R1 774484756 czwartek tp 14.30-16.00
1 R
Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek kosmetologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK