KontaktAktualności / WydarzeniaPrezentacja InstytutuKwalifikacje absolwentaPracownicy

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek kosmetologia
studia licencjackie i magisterskie (po uzyskaniu uprawnień)

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
W ramach kierunku KOSMETOLOGIA prowadzone są dwie specjalności:
Kosmetologia specjalistyczna
Chemia i technologia kosmetyczna
Przedmioty kształcenia ogólnego
Etyka
Język obcy
Technologia informacyjna
Etykieta w życiu publicznym
Ochrona własności intelektualnej
Podstawy przedsiębiorczości i zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Prawo medyczne i aspekty prawa w usługach kosmetycznych
Aspekty prawne produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów kosmetycznych
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne
Przedmioty podstawowe
Anatomia
Fizjologia i patofizjologia
Histologia
Biochemia
Biologia i genetyką
Biofizyka
Mikrobiologia i immunologia
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Higiena
Pierwsza pomoc
Farmakologia
Przedmioty kierunkowe
Chemia kosmetyczna
Receptura kosmetyków
Historia kosmetologii
Dermatologia
Techniki relaksacyjne
Kosmetologia pielęgnacyjna
Kosmetologia upiększająca
Estetyka
Fizjoterapia i masaż
Sensoryka i aromaterapia
Metodologia badań naukowych i seminarium licencjackie
Praca licencjacka
Przedmioty specjalnościowe
Kosmetologia specjalistyczna
Kosmetologia stosowana
Kosmetologia lecznicza
Kosmetologia profilaktyczna
Wizaż i stylizacja
Odnowa biologiczna
Kształtowanie sylwetki zabiegami z zakresu balneoterapii i hydroterapii
Technologia form kosmetyku
Chirurgia plastyczna
Chemia surowców kosmetycznych
Zasady prawidłowego żywienia i dietetyka
Podstawy farmakognozji i technologii surowców
Podstawy alergologii
Aparatura przemysłu kosmetycznego
Technologia wyrobów perfumeryjnych i kosmetyki kolorowej
Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek kosmetologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK