KontaktWydarzeniaSzkolenia / pokazyPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Kosmetologia

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
W ramach kierunku KOSMETOLOGIA prowadzone są dwie specjalności:
Kosmetologia specjalistyczna
Chemia i technologia kosmetyczna
Przedmioty kształcenia ogólnego
Etyka zawodowa
Język obcy
Technologia informacyjna
Psychologia
Prawo medyczne i aspekty prawa w usługach kosmetycznych
Aspekty prawne produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów kosmetycznych
Ochrona własności intelektualnej
Marketing i zarządzanie w obrocie wyrobami kosmetycznymi
Wychowanie fizyczne
Przedmioty podstawowe
Anatomia
Fizjologia i patofizjologia
Histologia
Biochemia
Biologia i genetyką
Biofizyka
Mikrobiologia i immunologia
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Higiena
Doraźna pomoc przedmedyczna
Farmakologia
Przedmioty kierunkowe
Chemia kosmetyczna
Receptura kosmetyków
Historia kosmetologii
Dermatologia
Techniki relaksacyjne
Kosmetologia pielęgnacyjna
Kosmetologia upiększająca
Estetyka
Fizjoterapia i masaż
Metodologia badań naukowych i seminarium licencjackie
Praca licencjacka
Przedmioty specjalnościowe
Kosmetologia specjalistyczna
Kosmetologia stosowana
Kosmetologia lecznicza
Kosmetologia profilaktyczna
Wizaż i stylizacja
Odnowa biologiczna
Kształtowanie sylwetki zabiegami z zakresu balneoterapii i hydroterapii
Dermatologia zabiegowa
Dermatologia estetyczna
Technologia form kosmetyku
Onkologia dermatologiczna
Chemia surowców kosmetycznych
Chirurgia plastyczna
Medycyna estetyczna
Zasady prawidłowego żywienia i dietetyka
Podstawy farmakognozji i technologii surowców roślinnych
Podstawy alergologii
Sensoryka i aromaterapia
Instytut Kosmetologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem: ,
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, Instytut Dietetyki - dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, zabezpieczenie społeczne, Instytut Informatyki - gry komputerowe i multimedia systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, Instytut Kosmetologii - kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyczna, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (stacjonarne), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), Instytut Zdrowia Publicznego - ratownictwo medyczne , aktywizacja osób starszych, Instytut Zarządzania - zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne , trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, fitness, psychofizyczne kształtowanie człowieka
Zobacz nasz profil na FACEBOOK