KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta studyjna PWSZ w Nysie w Brzegu

13.04.2018 przedstawiciele PWSZ w Nysie zrealizowali wizytę studyjną dotyczącą porozumienia podpisanego 5 kwietnia przez PWSZ w Nysie, Powiat Brzeski oraz Brzeskie Centrum Medyczne , którego celem jest powołanie filii PWSZ w Brzegu (http://pwsz.nysa.pl/?p=1&ak=1,6857,0).

Wizyta studyjna dotyczyła planowanych działań zmierzających do uruchomienia i prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Brzeskim Centrum Medycznym. W wizycie studyjnej udział brały Panie dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska i dr n. hum. Alicja Różyk-Myrta z-ca dyrektora - kierunek pielęgniarstwo oraz dr inż. Piotr Bernat koordynator ds. współpracy z otoczeniem społecznym.

Reprezentanci PWSZ w Nysie wizytowali Brzeskie Centrum Medyczne oraz odbyli szereg spotkań środowiskowych przedstawiając założenia przyszłej współpracy dotyczącej kształcenia brzeskiej młodzieży w oczekiwanych przez środowisko zawodach.

O rynku pracy i zapotrzebowaniu na pielęgniarki i możliwościach zatrudnienia, a także o możliwościach realizacji części praktycznej studiów w BCM mówił w trakcie serii spotkań w Brzegu Pan Krzysztof Konik Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego. Pan dr. inż. Piotr Bernat przestawił kolejne etapy przedsięwzięcia i ramy czasowe, a Panie dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska i dr n. hum. Alicja Różyk-Myrta omówiły specyfikę kierunku, warunki studiowania i możliwości rozwoju naukowego.

 


Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK