KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Instytut Nauk Medycznych na konferencji w Trenczynie (Słowacja)

Zdrowie seniorów było tematem przewodnim konferencji pt. "Osetrovatelsvo a zdravie XI" ("Pielęgniarstwo a zdrowie XI"), króra odbyła się w Trenczynie na Słowacji 18 kwietnia 2018 r. Organizatorem Konferencji był Wydział Nauk o Zdrowiu Trenczyńskiego Uniwersytetu im. Alexandra Dubčeka. Warunkiem podjęcia współpracy w ramach konferencji było przygotowanie pracy naukowej, dotyczącej problematyki osób starszych. Artykuły z konferencji zostaną opublikowane w naukowym zbiorze prac z konferencji lub w naukowo indeksowanym czasopiśmie "Zdravornicke Listy".

W konferencji wzięła udział Minister Zdrowia Słowacji Andrea Kalavska, która w swoim przemówieniu podkreślała potrzebę wspierania przez państwo pielęgniarek, które na co dzień niosą pomoc potrzebującym ich opieki, podkreślała również ich szczególną rolę w opiece nad starzejącym się społeczeństwem.

W konferencji uczestniczył także dr Tatul Hakobyan, dyrektor biura WHO na Słowacji, który w swoim wykładzie wypowiedział wiele ciepłych słów pod adresem pielęgniarek, ich niezastąpionej roli w chronieniu pacjentów, wspieraniu ich oraz zapewnianiu im poczucia bezpieczeństwa.

Kierunek pielęgniarstwo PWSZ w Nysie na konferencji reprezentowała dr Alicja Różyk-Myrta z Instytutu Nauk Medycznych. Podczas konferencji przedstawiła swoją pracę dotyczącą opieki nad pacjentem z zespołem kruchości, wątłości starczej, wyczerpania rezerw (ang. frailty syndrome) pt. "Opieka nad pacjentem z zespołem kruchości" oraz spotkała się ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu Trenczyńskiego Uniwersytetu. Studenci wzięli udział w międzynarodowych badaniach naukowych.

Kolejny raz braliśmy udział w konferencji w Trenczynie, towarzyszy nam zawsze serdeczna i miła atmosfera, sprzyjająca wymianie doświadczeń dydaktycznych i naukowych.

 

Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK