KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

KOORDYNATORZY I KOMISJE INSTYTUTOWE
NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

w roku akademickim 2018/2019


KOORDYNATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 • mgr Dariusz Klonowski

KOORDYNATOR DO SPRAW WDROŻENIA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AKUMULACJI I TRANSFERU PUNKTÓW

 • mgr Lucyna Frihauf

KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 • mgr Estera Kołat

KOORDYNATOR UCZELNIANEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

 • mgr Estera Kołat

KOORDYNATOR DO SPRAW PROMOCJI

 • mgr Barbara Czerny

INSTYTUTOWA RADA PROGRAMOWA NA KIERUNEKU PIELĘGNIARSTWO
Nauczyciele akademiccy:

 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt
 • prof. dr hab. Andrzej Brodziak
 • dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska
 • dr n. hum. Alicja Różyk-Mvrta
 • mgr Estera Kołat
 • mgr Lucyna Frihauf
 • mgr Anna Komarow-Kuźmińska
 • mgr Dorota Kulczycka
 • mgr Elżbieta Golc-Mączka

Przedstawiciele podmiotów leczniczych i organizacji zawodowych zgodnych z kierunkiem kształcenia:

 • mgr Sabina Wiatkowska - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarskiej w Opolu
 • mgr Dariusz Klonowski - Naczelny Pielęgniarz ZOZ w Nysie, nauczyciel akademicki PWSZ w Nysie
 • mgr Henryka Homętowska - Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa, nauczyciel akademicki PWSZ w Nysie

Studenci:

 • Patrycja Kiszczak
 • Jagoda Mazurkiewicz
 • Grażyna Krukowska
 • Małgorzata Hornicka

INSTYTUTOWA KOMISJA DO SPRAW PRAKTYK ZAWODOWYCH
Nauczyciele akademiccy:

 • Zastępca dyr. Instytutu Nauk Medycznych dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska
 • mgr Dariusz Klonowski - Naczelny Pielęgniarz ZOZ w Nysie
 • mgr Anna Komarow-Kuźmińska
 • mgr Barbara Białkowska
 • mgr Iwona Makuch
 • mgr Alicja Ulman
Studenci:
 • Mateusz Punicki

INSTYTUTOWA KOMISJA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Nauczyciele akademiccy:

 • dyr. INM prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak
 • Zastępca dyr. Instytutu Nauk Medycznych dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt
 • dr hab. n. med. Ewa Ziółko, prof. PWSZ w Nysie
 • dr n. hum. Alicja Różyk-Myrta
 • mgr Anna Komarow-Kuźmińska
Studenci:
 • Helena Czaicka
 • Weronika Przyszlakiewicz

INSTYTUTOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA DS. DOBORU I ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH

 • dyr. INM prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak
 • Zastępca dyr. Instytutu Nauk Medycznych dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska
 • mgr Dariusz Klonowski - wykładowca, Naczelny Pielęgniarz ZOZ w Nysie

INSTYTUTOWA KOMISJA REKRUTACYJNA na rok akad. 2019/2020

 • dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska
 • mgr Anna Komarow-Kuźmińska

Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK