KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

  1. Regulamin pracy Komisji Bioetycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
  2. Wniosek do Komisji Bioetycznej PWSZ w Nysie o wydanie opinii o projekcie badania naukowego/klinicznego (załącznik nr 1)
  3. Informacje o badaniu naukowym/klinicznym (załącznik nr 2)
  4. Oświadczenie o poinformowaniu (załącznik nr 3)
  5. Formularz poinformowania uczestnika badania i oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w badaniu naukowym/klinicznym (załącznik nr 4)
  6. Opinia Komisji Bioetycznej PWSZ w Nysie (załącznik nr 5)

Zainteresowanych składaniem wniosku, celem rozpatrzenia przez Komisję Bioetyczną, zobowiązuje się do wypełnienia obowiązujących dokumentów i złożenia w Sekretariacie Collegium Medicum ul. K.Ujejskiego 12, tel: 77 409 16 60

Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK