KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Kierunek pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie istnieje od 2002 roku


Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie?

 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną,
 • zajęcia odbywają się w salach wykładowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny i wzorowo przygotowanych pracowniach ćwiczeniowych,
 • na kierunku pielęgniarstwa student nie jest anonimowy.

W czasie ćwiczeń Studenci poznają zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych.

W warunkach symulacyjnych (na fantomach) kształtowane są umiejętności praktyczne, a metodą przypadków Studenci uczą się rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.

Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach służby zdrowia (oddziały szpitalne, przychodnie, żłobki) pod kierunkiem nauczycieli akademickich.

Kształcenie praktyczne obejmuje również kształtowanie właściwej postawy zawodowej: poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, empatii, sumienności oraz właściwej współpracy w zespole interdyscyplinarnym.


Czego uczymy?

Absolwent kierunku pielęgniarstwa zdobywa wyższe wykształcenie i tytuł licencjata pielęgniarstwa oraz uzyskuje kwalifikacje zgodne ze standardami Unii Europejskiej w zakresie opieki pielęgniarskiej.

Kierunek pielęgniarstwa dysponuje nowoczesnym symulatorem czynności życiowych "Vitalsim" wykorzystywanym do kształcenia umiejętności pielęgniarskich.

Fantom posiada funkcje symulacji:

 • tonów serca,
 • ciśnienia tętniczego krwi,
 • szmerów płuc,
 • odgłosów perystaltyki jelit
 • oraz umożliwia wykonywanie wszystkich typów iniekcji, licznych zabiegów pielęgnacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej, urologii.

Ważną uroczystością odbywającą się na kierunku pielęgniarstwo jest "Czepkowanie".

Jest to ceremoniał, podczas którego studenci I roku pielęgniarstwa stacjonarnego pierwszego stopnia otrzymują białe czepki i symbolicznie dołączają do grona zawodowego pielęgniarek.

Podczas uroczystości wykonywany jest m.in. Hymn Pielęgniarek oraz składane jest uroczyste ślubowanie. Uroczystość "Czepkowania" odbywa się corocznie w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek (12 maja).


Wybrane przedmioty:

 • anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia,
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • dietetyka,
 • farmakologia,
 • socjologia,
 • geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
 • interna i pielęgniarstwo internistyczne,
 • mikrobiologia i parazytologia,
 • neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne,
 • opieka paliatywna,
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne,
 • podstawowa opieka zdrowotna,
 • położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo,
 • położniczo-ginekologiczne,
 • psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne,
 • psychologia,
 • radiologia,
 • podstawy ratownictwa medycznego,
 • rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych.

Praktyki:

Praktyki zawodowe realizowane są po I, II i III roku w oddziałach szpitalnych, przychodniach i innych instytucjach zdrowotnych.

Uczelnia prowadzi program ERASMUS Uczelnie partnerskie

 • HENaC Haute Ecole Namuroise Catholique, Belgia,
 • Universidade do Algarve, Portugalia,
 • Mehmet Akif Ersoy University, Turcja,
 • University of Debrecen, Węgry,
 • South Karelia University of Applied Sciences, Finlandia,
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy.

 

Od 2002 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie kształciła pielęgniarki w ramach studiów licencjackich (I stopnia) w systemie stacjonarnym. Od roku 2004 do 2015 realizowano także projekt „kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego funduszu Społecznego - studia pomostowe.

Z roku na rok kiedy mury uczelni opuszczały kolejne roczniki absolwentów, uczelnia otrzymała wiele sygnałów od studentek (ów) o potrzebie kontynuacji kształcenia i uruchomienia studiów magisterskich. Podstawowym celem utworzenia studiów magisterskich, było wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, wykazującym potrzebę kształcenia kadry pielęgniarskiej, zwiększenie jej zasobów, oraz umożliwienia wykształcenia wyższego - mgr Pielęgniarstwa. W roku 2015/16 uruchomiono w PWSZ w Nysie na kierunku Pielęgniarstwo kształcenie II-go stopnia - studia magisterskie.

Plan studiów magisterskich obejmuje dwa profile kształcenia:

 1. Kardiologia z elementami kardiologii inwazyjnej i pielęgniarstwo kardiologiczne
 2. Edukacja osób starszych i ich rodzin

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną i naukową. Poszerzono bazę dydaktyczną o oddziały, które wcześniej nie wchodziły w plan studiów licencjackich na naszej uczelni np. oddział laryngologii, kardiologii czy dializ.

Uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa stanowi jedną z wielu możliwości aktualizowania wiedzy i umiejętności pielęgniarskich, a także daje podstawy do osiągnięcia kolejnych poziomów kariery zawodowej w sektorze opieki zdrowotnej. Ma to wymierne korzyści zarówno dla grupy zawodowej pielęgniarek (pielęgniarzy); wzrost zaufania społecznego, większy prestiż społeczny, jak i dla odbiorców świadczeń pielęgniarskich, bezpieczeństwo i satysfakcja pacjentów.

Wydział Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK