KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Sprawozdanie z pozoracji wypadku

W dniu 08.11.2017r. na parkingu przy Collegium Medicum - Ujejskiego 12 odbyła się pozoracja wypadku komunikacyjnego z udziałem motocyklisty. Tradycyjnie organizatorem symulacji było Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej COR, przy współudziale firmy ANKAR. Pozoracje SKNMR COR stały się już imprezą cykliczną, jednakże w tym roku w swoim scenariuszu odbiegała od wzorca ćwiczonego w latach ubiegłych. Otóż zazwyczaj prezentowane było postępowanie w wypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze masowym. Tym razem był to wypadek pojedynczy, a poszkodowanym był właśnie motocyklista, który w wyniku zdarzenia doznał oparzeń (stopień 2B) okolicy jamy ustnej, klatki piersiowej i ręki lewej i w efekcie nagłego zatrzymania krążenia. Istotnym problemem, stanowiącym de facto oś scenariusza był brak możliwości wykonania (z powodu oparzenia dróg oddechoawych) intubacji dotchawiczej jako najbardziej optymalnego sposobu przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych. Zespół Rastownictwa Medycznego (studenci RM, członkowie COR) wykorzystali alternatywny sposób - konikopunkcję, czyli nakłucie więzadła pierscienno-tarczowego. Wykonano także defibrylację elektryczną (manualną), podano leki, oraz zabezpieczono oparzenia przy pomocy opatrunków hydrożelowych. Do ambulansu i dalej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pacjent został przetransportowany w materacu próżniowym.

Podkreślić należy, że sprzęt, który został użyty w pozoracji jest sprzętem "bojowym" używanym w "prawdziwych" ambulansach.

Widownia jak zwykle dopisała. Oprócz studentów, którzy w tym dniu mieli zajęcia w Collegium Medicum, pozorację swoją obecnością zaszczycił JM Rektor PWSZ prof. Malinowski, oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Niemodlinie.

Galeria zdjęć: link

Opiekun SKNMR COR
dr Ireneusz Barziej

 

Instytut Zdrowia Publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK