KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Złoty Krzyż Zasługi dla prof. Jerzego Arendta 

Prof. Jerzy Arendt, od wielu lat związany z kierunkiem pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie zostało wręczone 13 kwietnia podczas uroczystej gali Regionalnej Izby Gospodarczej, w Operze Śląskiej w Bytomiu. 

Prof. Jerzy Arendt jest specjalistą II stopnia chirurgii ogólnej. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu patologii, anatomii, chirurgii ogólnej i urazowej. Aktywnie uczestniczy w procesach dydaktycznych w PWSZ w Nysie i SUM, jak również jest autorem ponad 200 specjalistycznych publikacji medycznych w polskich i zagranicznych czasopismach. Pan Profesor jest także autorem wielu patentów, m.in. opracowania opatrunku biologicznego umożliwiającego szybkie krzepnięcie krwi. 

Krzyż Zasługi został ustanowiony w 1923 r. i nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

 

Instytut Zdrowia Publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK