KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Dni Otwarte dla licealistów

17 maja br. gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół w Paczkowie natomiast w dniach 17-19 maja - licealistów z VII Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu. W ramach wizyty studenci Instytutów: Nauk o Zdrowiu oraz Nauk Medycznych wraz z wykładowcami dr inż. Ewą Malczyk, dr n. med. Martą Misiarz, dr. Ireneuszem Barziejem oraz mgr Ewą Szurą przygotowali szereg atrakcji.

Przyszli trenerzy personalni, studiujący na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka, zadbali przede wszystkim o rozwój sprawności fizycznej organizując FIT DAY w hali AZS PWSZ w Nysie i AZS-magedon Nysa 2018 w Skorochowie nad jeziorem nyskim. Studenci dietetyki przygotowali przekąski okołotreningowe oraz stworzyli możliwość sprawdzenia składu ciała wykonując pomiary w pracowni antropometrii wraz z indywidualną interpretacją wyników. Pani dr Marta Misiarz wraz ze studentkami przygotowała i przeprowadziła bardzo interesujące warsztaty pt. „Piramida żywienia w praktyce”, podczas których licealiści słuchali wykładu i pracowali w grupach obliczając wartość kaloryczną i wartość odżywczą skomponowanych samodzielnie posiłków. Przyszli ratownicy medyczni, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR uratowali motocyklistę, który w wyniku wypadku stracił przytomność, nie był w stanie samodzielnie oddychać i miał zatrzymaną akcję serca. Na szczęście to tylko pozoracja!!! Ale bardzo realistyczna i zaprezentowana na wysokim poziomie.

Tego typu wyzwania pozwalają studentom wychodzić poza program kształcenia. Jest to doskonała wartość dodana w trakcie studiów, dzięki której uczą się planować, organizować, pracować w zespole, stawiać czoła przeciwnościom losu, modyfikować spontanicznie program w zależności od sytuacji, na które nie mają wpływu, przygotowywać treningi, przeprowadzać treningi osobom z zewnątrz. Uczą się obycia scenicznego, pracy z mikrofonem, rozmów z mediami, nawiązywania nowych kontaktów i znajomości. Włączają kreatywne myślenie, robią rzeczy, które wydają się być niemożliwe. Piękne jest to, że są studenci, którzy chętnie się angażują w różne działania dzięki czemu jest z kim pracować i przy kim się rozwijać.

 

 


Instytut Zdrowia Publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK